İSRAİL´DE ESKİ İNSANLARIN 500.000 YIL ÖNCE FİLLERİ KESMEK İÇİN KULLANDIĞI ALETLER BULUNDU

İsrail´de yarım milyon yıl yaşında ve üzerinde fil yağı kalıntıları bulunan taş aletler bulundu. Araştırmacılara göre bu aletler, eski insanların büyük hayvanları parçalamak ve kesmek için alet kullandığının önemli bir göstergesi.

İsrail'de yarım milyon yıl yaşında ve üzerinde fil yağı kalıntıları bulunan taş aletler bulundu. Araştırmacılara göre bu aletler, eski insanların büyük hayvanları parçalamak ve kesmek için alet kullandığının önemli bir göstergesi.

Antropologlar, erken dönemlerde yaşamış olan insanların hayvan ölülerinin yağını, kasını ve iliğini ayırmak için alet kullandığı fikrine kuşku ile yaklaşsalar da İsrail'de bulunan Tell Aviv Üniversitesi'de arkeoloji profesörü ve çalışmanın  yazarlarından biri olan Ran Barkai "bu tip aletlerin böyle işlerde kullanıldığını kesin olarak gösteren bir işaret kesin olarak yok" demiştir.

1.8 milyon ve 1.5 milyon yıl önce, eski insanlar iki büyük değişim geçirmişlerdir. İlk olarak, Homo erectus'un beyinleri büyümüş, ikinci olarak ise bu değişimden hemen sonra eski hominidler taşları başka taşlara vurup kırarak sivri uç elde etme ve bundan alet yapma metotunu geride bırakmışlardır. Bunun yerine arkeolojik buluntular, erken insanların bıçak elde etmek için el baltalarının ya da sıyırma amaçlı kullanılan spatulaların iki yüzünü de kırdıkları  Aşulean tekniği olarak da bilinen daha sofistike bir metot kullanmaya başladıklarını göstermektedir. 

Bir çok bilim adamı bu iki değişimin bir biriyle bağlantılı olduğunu söylemektedir ve beyni gelişen insanların daha çok kaloriye ihtiyaç duyduklarını ve dolayısıyla daha fazla hayvan avlamaya ve toplamaya başladıklarını ve sonrasında da et ve yağı elde edebilmek için bu hayvanları kestiklerini belirtmektedirler. Böyle bir sistem, bilim adamlarının da savunduğu gibi daha gelişmiş bir alet yapım teknolojisini gerektirmektedir. 

Erken insanlar Aşulean tekniğini 1 milyon yıldan uzun bir zaman kullanmışlar ve aynı şekilde ve boyutta aletler üretmişlerdir. Bir birine benzer aletler dünyanın her yerinde bulunmuştur. Arkeologların bu aletleri buldukları alanlarda genellikle içlerinde mamut ve fil kemiklerinin de bulunduğu hayvan kemikleri de bulunmuştur.  Bu kemiklerin üzerinde içindeki iliğin çıkartıldığını gösteren kesik izleri bulunmuştur. Bütün bu buluntulara rağmen, insanların hayvanları kesmek ve parçalamak için alet kullanmış olduğu halen tartışılan bir konudur. 

2004 yılında, Barkai ve meslekdaşları İsrail'de bulunan Revadim alanında yaptıkları çalışmalarında on binlerce iyi korunmuş çakmak taşı alet ve binlerce vahşi yaban öküzü, keçi, ceylan ve geyik gibi hayvanları da kapsayan hayvan kemiği bulmuşlardır. Bu alanda aynı zamanda düz dişli fil kemikleri ve modern Asya fillerine benzeyen ve şu anda soyu tükenmiş olan kalın derili hayvan kemikleri de bulunmuştur. Alandan gelen en genç kalıntılar en az 300.000 ila 500.000 yıl yaşındadır. 

Ekip, alanın bir noktasında, çok dikkatli bir şekilde kesilmiş fil dişine çok da uzak olmayan üç küçük el baltası ve spatulalar bulmuştur. El baltalarının üzerindeki bilinmeyen kalıntı üzerinde yapılan kimyasal analizler bunun düz dişli file ait yağ olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ekip, taşların yüzeylerinde de analizler yapmış, bıçakların replikalarını yaparak nasıl kullanıldıklarını anlamaya çalışmıştır.  Bu replikalara dayanarak, el baltasının mükemmel bir çok amaçlı alet olduğu anlaşılmıştır. Daha ince ve kırılgan bıçaklara sahip spatulaların hayvanın postunu gövdeden ayırma, yağı ve kasları ayırma aşamasında tercih edilen aletler olduğu da yine bu replikalar üzerinde yapılan çalışmalarla ortaya çıkartılmıştır. 

Yeni bulunan bu aletler üzerindeki çalışmalar alet yapım tekniğinin insanın daha çok et yeme aşamasına geçişte anahtar nokta olduğunu göstermiştir. Barkai, Live Science'a yaptığı açıklamada eski insanların hayvan kaynaklarını kullanabilmek için, kesici ve ayırıcı aletlere ihtiyaç duyduklarını belirtmiştir. Araştırma sonuçlarının aletlerin uzun bir süre değişim göstermediğini ortaya çıkarması açısından da önemli olduğunu, bunun sebebinin de buna ihtiyaç duymamaları olduğunu "bu aletler 1 milyon yıldan fazla bir süre ihtiyaçlarını karşılamakta yeterli olmuştur" diyerek açıklamıştır. 

kaynak:http://www.livescience.com/50187-stone-tool-with-elephant-fat.html