İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI ARAMA KONFERANSI

UNESCO/ICOMOS Ortak Misyonları, İstanbul’da bulunan Dünya Miras Alanları için bir Yönetim Planı hazırlanamadığı takdirde, İstanbul’un “Tehlikede Olan Dünya Mirası Listesine” alınacağına dair uyarısı, yıllık Dünya Mirası Komitesi raporlarına yansıtılmıştır.

 

 
Bu gelişmeler doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ev sahipliğinde, “İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı” çalışmaları kapsamında “ortak akıl” yaratmayı amaçlayan geniş katılımlı bir “Arama Konferansı” gerçekleştiriyor.
 
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yerel Yönetimler, UNESCO Milli Komitesi, ICOMOS’un temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek, Tarihi Yarımada’nın Dünya Mirası olarak korunabilmesi amaçlı ortak bir akıl oluşturmayı amaçlayan “Arama Konferansı” 20-21 Temmuz tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
 
“Ortak aklın” ve farklı grupların “mutabakatlarının” yansıtıldığı Arama Konferansı’nda oluşturulan “Yönetim Planı” uygulaması ile Tarihi Yarımada’nın ihtiyaçlara yanıt verebilmesi, koruma-kullanım dengesinin sağlanarak korunabilmesi sağlanacaktır.
 
Alışılmış planlama pratiklerinden farklı olarak, Yönetim Planlarının amacı, alan ile ilgili belli bir ölçeğe sahip bir plan çalışması gerçekleştirmek değildir. Yönetim Planları; daha önce hazırlanmış olan üst ölçekli planların, alanın yönetiminde nasıl kullanılabileceğine dair bir yol haritası oluşturan ve alandaki sorumluluk sahibi kurum ve kuruşlar ile alanın kullanıcılarının bir arada aldıkları ortak kararları yansıtacak şekilde, alanın kullanımı ve korumasına yönelik “ortak akılı” oluşturan, stratejik planlardır.
 
Tarihi Yarımada açısından büyük bir dönüm noktası olan Arama Konferansı 20 Temmuz Salı günü Haliç Kongre Merkezi’nde birçok destekçiyi bir araya getirerek çözüm yolları tartışılacak.
 

UNESCO/ICOMOS Ortak Misyonları, İstanbul’da bulunan Dünya Miras Alanları için bir Yönetim Planı hazırlanamadığı takdirde, İstanbul’un “Tehlikede Olan Dünya Mirası Listesine” alınacağına dair uyarısı, yıllık Dünya Mirası Komitesi raporlarına yansıtılmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ev sahipliğinde, “İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı” çalışmaları kapsamında “ortak akıl” yaratmayı amaçlayan geniş katılımlı bir “Arama Konferansı” gerçekleştiriyor.  İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yerel Yönetimler, UNESCO Milli Komitesi, ICOMOS’un temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek, Tarihi Yarımada’nın Dünya Mirası olarak korunabilmesi amaçlı ortak bir akıl oluşturmayı amaçlayan “Arama Konferansı” 20-21 Temmuz tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. “Ortak aklın” ve farklı grupların “mutabakatlarının” yansıtıldığı Arama Konferansı’nda oluşturulan “Yönetim Planı” uygulaması ile Tarihi Yarımada’nın ihtiyaçlara yanıt verebilmesi, koruma-kullanım dengesinin sağlanarak korunabilmesi sağlanacaktır. Alışılmış planlama pratiklerinden farklı olarak, Yönetim Planlarının amacı, alan ile ilgili belli bir ölçeğe sahip bir plan çalışması gerçekleştirmek değildir. Yönetim Planları; daha önce hazırlanmış olan üst ölçekli planların, alanın yönetiminde nasıl kullanılabileceğine dair bir yol haritası oluşturan ve alandaki sorumluluk sahibi kurum ve kuruşlar ile alanın kullanıcılarının bir arada aldıkları ortak kararları yansıtacak şekilde, alanın kullanımı ve korumasına yönelik “ortak akılı” oluşturan, stratejik planlardır.  Tarihi Yarımada açısından büyük bir dönüm noktası olan Arama Konferansı 20 Temmuz Salı günü Haliç Kongre Merkezi’nde birçok destekçiyi bir araya getirerek çözüm yolları tartışılacak.