Tarhuntašša

Anadolu´nun Kayıp Başkenti

Hitit Kralı II.  Muwatalli’nin Başkenti Tarhuntašša

III. Hattušili, kardeşi II. Muwatalli’nin başkenti Hattuša’dan Tarhuntašša’ya taşımasını, yazdırdığı bir metinde şöyle aktarır: “Kardeşim Muwatalli Hatti’nin tanrılarını, Arinna’nın tanrılarını ve Sedir tanrılarını aldı. Onları Tarhuntašša’ya götürdü ve Tarhuntašša’yı kendine büyük yer (=başkent/rezidans) yaptı.”

            I. Hattušili (MÖ 1650-1620) tarafından Hitit Ülkesi’nin merkezi olarak tayin edilen Hattuša kenti, kısa bir dönem hariç, son Hitit Kralı II. Šuppiluliuma dönemi de (MÖ 1210-1200)dâhil olmak üzere, uzun bir süre Hitit İmparatorluğu’na başkentlik yapmıştır. Hitit çivi yazılı belgelerinden yola çıkarak, Hitit tarihinde bir başkent değişikliğinin, -farklı bir şekilde söylemek gerekirse- planlı bir başkent taşınmasının, II. Muwatalli döneminde (MÖ 1310-1282) Hattuša’dan Tarhuntašša’ya olduğu söylenebilir.

       II. Muwatalli dönemine tarihlenen belge sayısının azlığı, bu dönemde gerçekleşen başkentin taşınması ve Kadeš Savaşı gibi önemli olayların...

 

Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin yeni sayısında yer almaktadır...