19-20 EKİM TARİHLERİNDE ‘KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI ULUSLARARASI BURSA SEMPOZYUMU’ GERÇEKLEŞECEK

19-20 Ekim tarihlerinde ‘Kültürel Mirasın Korunması Uluslararası Bursa Sempozyumu’

DAVETLİ KONUŞMACILAR

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI

 

 

 • Prof. Dr. Metin Sözen (ÇEKÜL)
 • Prof. Dr. Zeynep Ahunbay (ICOMOS Türkiye)

 

 

1.OTURUM: MİMARİ KORUMA

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Deniz Mazlum (İstanbul Teknik Üniversitesi)

 

 • Prof. Dr. Georgia Marinou (Atina Teknik Üniversitesi) 
 • İnşaat Mühendisi Allen Dudine (Özel Sektör) 
 • Prof. Dr. Füsun Alioğlu (Kadir Has Üniversitesi) 
 • Prof. Dr. HAlid Tadmori (ÇEKÜL) 

 

2.OTURUM: MİMARİ BEZEME KONSERVASYONU

 

Oturum Başkanı:  Yrd. Doç. Dr. Şahin Kılıç (Trakya Üniversitesi)

 

 • Prof. Dr. İlter Büyükdığan (Maltepe Üniversitesi) 
 • Yrd. Doç. Dr. Kaya Üçer (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • Mimar Alessandro Nicola (Özel Sektör) 
 •  Kündekar Şehmus Okur (Özel Sektör) 

 

3.OTURUM: KENTSEL KORUMA

 

Oturum Başkanı: Dr. Murat Özyaba (Uludağ Üniversitesi)  

 

 •  Prof. Dr. Sofia Avgerinou Kolonias (Atina Teknik Üniversitesi)
 •  Prof. Dr. Taner Oc (University College London)
 • Alp Arısoy (ÇEKÜL) 

 

4.OTURUM: BURSA’DA KORUMA UYGULAMALARI

 

Oturum Başkanı: Mithat Kırayoğlu (ÇEKÜL) 

 

 • Doç. Dr. Necmi Karul (İstanbul Üniversitesi) 
 • Prof. Dr. Elif Özlem Oral Aydın (Gebze Teknik Üniversitesi) 
 • Yrd. Doç. Dr. Doğan Yavaş (Uludağ Üniversitesi) 
 • Y. Mimar Rahmi Dede (Özel Sektör) 

 

5.OTURUM: ARKEOLOJİ VE KORUMA

 

Oturum Başkanı: Doç Dr. Necmi Karul (İstanbul Üniversitesi)

 

 • Prof. Dr. Musafa Şahin (Uludağ Üniversitesi) 
 • Prof. dr. İ. Hakan Mert (Uludağ Üniversitesi) 
 • Prof. Dr. Orhan Bingöl (Karabük Üniversitesi) 
 • Dr. Ing. Katja Piesker (Alman Arkeoloji Enstitüsü) 
 • Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener (Gazi Üniversitesi)

 

6.OTURUM: KORUMA VE GELENEKSEL YAŞAM KÜLTÜRÜ

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Öcal Oğuz (UNESCO Türkiye Milli Komisyonu & Gazi Üniversitesi) 

 

 • Prof. Dr. Metin Ekici (Ege Üniversitesi) 
 • Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel (Gazi Üniversitesi) 
 • Dr. Sema Demir (Anadolu Açık Hava Müzesi)