2012 İSTANBUL ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU ÇAĞRI METNİ

29-30 Kasım , 1 Aralık 2012 – İSTANBUL

 

29-30 Kasım , 1 Aralık  tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İstanbul  Arkeoloji  ve  Sanat  Tarihi  Öğrenci  Sempozyumu  davetiyesi  aşağıdadır. Sempozyum bildirim özetlerinin gönderileceği  son tarih 31 Ekim 2012

I.İSTANBUL ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ  ÖĞRENCİ  SEMPOZYUMU

29-30 Kasım , 1 Aralık  2012  – İSTANBUL

Osmanlı İmparatorluğundan beri Anadolu'da yapılan arkeolojik çalışmaların 150 yıllık  bir geçmişi vardır.Bu bağlamda dünya arkeoloji çalışmaları içinde ülkemizin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ülkemiz coğrafyasındaki kesintisiz kültür geçmişinin kalıntıları bu çalışmaları çok daha önemli kılmaktadır. Öğrenci Sempozyumunu düzenleyeceğimiz kent olan İstanbul’un son yıllarda yapılan kent içi kurtarma kazılarında ortaya çıkan bulgular sonrasında  8000 yıllık yerleşim tarihinin hemen her anında uygarlığın gelişim sürecine önemli katkılar sunmuş olduğu anlaşılmaktadır. Bu özelliği ile İstanbul, bugün geçmişi konu alan araştırmacılar için önemli bir veri kaynağıdır. İstanbul'un  binlerce yıllık kültürel geçmişi, kentte bulunan üniversiteler aracılığıyla geçmişten günümüze büyük bir birikimle taşınmıştır. Bu üniversitelerde  devam etmekte olan arkeoloji ve sanat tarihi  çalışmaları da  bu kültürel birikimin  hem  ürünü hemde kentin kültür katmanlarının  daha iyi anlaşılabilmesi ve ortaya çıkan bilginin  yaygınlaştırılabilmesinin sorumlusudurlar.  İstanbul’da bulunan  üniversitelerden yetişmiş  bilim insanları  son yıllarda  Anadolu  ve Mezopotamya’da başta olmak üzere tüm dünyada birçok  kazı yürütmekte, kent içinde çok önemli   kurtarma kazıları gerçekleştirmektedirler.  Arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık tarihi, restorasyon, hititoloji ve daha birçok mesleki alandan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri  bu çok önemli çalışmaların büyük  bir  kısmının sorumluluğunu  almış bulunmaktadırlar. Şu anda  ilgili bakanlık denetiminde  Anadolu'da 150 civarında kazı ve yüzey araştırması   devam etmektedir, bu araştırma projelerinde  onlarca öğrenci çalışmakta  her yıl birçok bilimsel keşfin  parçası olup önemli deneyimler edinmektedirler. Her yıl  geleneksel olarak yapılan Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumlarında bilimsel çalışmalar  kazı  başkanları tarafından sunulmaktadır; ancak öğrencilerin kendi deneyimlerini paylaşabileceği ülke çapında  sistemli bir  öğrenci platformu  henüz tam olarak bulunmamaktadır. Sadece akademik çalışmaları değil  mesleki  zorlukları, engelleri ve kültürel mirasın yönetim sorunlarını da  tartışmak  amacıyla İstanbul'daki lisans ,yüksek lisans ve doktora düzeyindeki  arkeoloji, sanat tarihi,mimarlık tarihi,restorasyon, Hititoloji ve daha bir çok mesleki alandan öğrenciler olarak bir araya gelip bir sempozyum  programı  hazırlamış bulunmaktayız.

 Bu sempozyumun konu başlıkları aşağıda verilmiştir. Bu konu başlıklarına göre hazırladığınız bilimsel çalışmayı (makale, tez, bildiri) veya mesleki sorunlara dair bir makaleyi sempozyumda her mesleki gruptan öğrencilerle buluşturup edindiğimiz tecrübeleri yaygılaştırmayı hedeflemekteyiz. Yoğun emek  harcayarak  oluşturduğumuz bu  platforma güç verip sürekli hale getirmek için hazırlamış olduğumuz bu  programa katılımcı, organizatör olarak veya  sunumlarınızla dahil olmanız dileğiyle.

 

 

SEMPOZYUM İÇERİK BAŞLIKLARI

·           AKADEMİK ÇALIŞMALAR

      ·          ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ KURAMLARI

·           KENT ARKEOLOJİSİ

      ·         ARKEOLOGLARIN VE SANAT TARİHÇİLERİN MESLEKİ AÇIDAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

       ·         İSTANBUL ARAŞTIRMALARI

       ·         DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR

Bilimsel zenginliğin yanında, mesleki sorunların da konuşulup tartışıldığı heyecan dolu bir sempozyumda buluşmayı temenni ediyoruz.

Saygılarımızla…

Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulu

İletişim Bilgileri  sempozyum.arkeosanat@gmail.com

Adres: Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi , Şehit Muhtar Mahallesi, İmam Adnan Sokak, No. 24, K.2, 34435 Beyoğlu - İstanbul

Katılımcı Üniversite Adları ve Temsilci Öğrenciler

İstanbul Üniversitesi  Gamze Karakaş 0554 934 51 25 , Fetiye Sarıpehlevan  0536 603 52 53 ,

Yunus Akalın 0546 426 29 82

İstanbul Teknik Üniversitesi

Hasan Binay  0532 517 85 49

Koç Üniversitesi

Hatice Yılmaz  0536 541 85 17

Marmara Üniversitesi

Betül Karakuş 0554 243 82 16

Mimar Sinan Üniversitesi

Fidan Kocaoğlu 0543 480 47 96

 

Katılımcı Formu

 

Ad Soyad:

Üniversite, Bölüm:

Mail Adresi ve Telefon Numarası:

Bildim Özeti (150 kelimeyi geçmemeli):

Sempozyuma katılım için formu doldurup aşağıdaki adrese gönderiniz .

 sempozyum.arkeosanat@gmail.com