3. “IFEA Arkeoloji Buluşmaları”

TARİHÖNCESİDEN BİZANS DÖNEMİNE GÜNEY KAPADOKYA- Bu Kolokyum çerçevesinde ele alınabilecek çeşitli sorunsallar arasından, Kuzeyde Göllüdağ kütlesinden Güneyde Toroslara kadar uzanan bölgede çalışan meslekdaşlarımızın ilgisini çekebilecek olan ikisini seçtik.

İstanbul 8-9 Kasım 2012

Geçen yıllar zarfında arkeoloji ve tarih araştırmaları doğal olarak gelişme gösterdiğinden, öte yandan sayıca artan bölgedeki kazılar Tarihöncesi’nden Bizans Ortaçağı’na kadar artık hemen hemen tüm dönemleri kapsadığından, “IFEA Arkeoloji Buluşmaları” çerçevesinde Güney Kapadokya üzerine yeni bir uluslararası toplantı düzenlemenin ilginç olacağını düşündük. Bu yeni kolokyum çerçevesinde ele alınabilecek çeşitli sorunsallar arasından, Kuzeyde Göllüdağ kütlesinden Güneyde Toroslara kadar uzanan bölgede çalışan meslekdaşlarımızın ilgisini çekebilecek olan ikisini seçtik. Bunlardan ilki, ele aldığımız bölge içerisinde ve de bununla Batıda Konya ovası, Güneyde Kilikya ve Kuzey Suriye ya da Kuzeyde Kapadokya gibi komşu bölgeler arasında zaman içinde gelişmiş olan siyasal, ekonomik ya da kültürel alandaki karşılıklı ilişkileri ilgilendirmekte. Bu tür ilişkilerin büyük önem taşıdığı bilinmektedir. Bunlar, bir örnek vermek gerekirse, günümüzdeki yansıması Pozantı-Niğde otoyol güzergahı olan bir iletişim ağına dayanmaktaydı. Bu güzergahın, muhtemelen tıpkı Faustinopolis’in kurulduğu dönemde olduğu gibi, Ulukışla vadisinin gelişim süreci üzerinde önemli etkileri olacaktır.

Toplantıda ele alınması düşünülen sorunsallardan ikincisi ise, karbon 14 ve dendrokronoloji gibi tarihlendirme yöntemlerinin giderek önem kazandığı bir bilimsel ortamda kronolojik yaklaşımlar üzerinedir. Kimi ören yerlerinde, arkeolojik ve epigrafik verilere dayalı araştırmaların sürdürülmesine koşut olarak bu tür arkeometri verilerinin yorum sorunlarıyla karşılaşılmış, yapılan dönemlendirmeleri düzeltmek ve gözden geçirmek durumunda kalınmıştır. Örneğin Zeyve Höyük-Porsuk’ta, kronolojiye ilişkin diğer zorlukların yanı sıra, Tunç Çağı’ndan Demir Çağı’na geçiş süreci son derece karmaşık bir sorun oluşturmaktadır; bunun yanı sıra, son yapılan analizlerin tümü, höyükteki yerleşmenin Hitit İmparatorluk döneminin sonundan çok, Eski Hitit evresindeki önemine işaret etmektedir.

Buluşmalar, bölgenin ve ilgili dönemlerin arkeolojisi, tarihi ve sanat tarihi üzerine.

Bildiri dilleri tercihan Fransızca, Türkçe, İngilizce ve Almancadır.

 

Program

Perşembe 8 Kasım 2012

9:00-9:30 Katılımcıların karşılanması

9:30-10:00 Açılış konuşmaları, IFEA'nın muduru, J.-Fr.Pérouse.

Çevre oturumu: Chair Nur Balkan-Atlı

10:00-10:30 Attila Çiner & Mehmet Akif Sarıkaya (Hacettepe Univ. Ankara et Fatih Univ. İstanbul)

Evolution of the landscapes of Cappadocia

Late Quaternary paleoclimate records from Cappadocia: Proxy from the glacial deposits

10:30-10:50 Catherine Kuzucuoğlu (CNRS, UMR 8591)

The chronology of a changing climate and of volcanic activity in southern Cappadocia, from Early (aceramic)

Neolithic to Chalcolithic

10:50-11:10 Tartışma

11:10-11:25 Ara

Tarihöncesi 1: Chair Catherine Kuzucuoğlu

11:25-11:45 Nur Balkan-Atlı (Istanbul Univ.)

Göllüdağ Obsidian Researches

11:45-12:05 Mihriban Özbaşaran (Istanbul Univ.)

The Earliest Communities in Cappadocia - The Chronological Aspects

12:05-12:25 Tartışma

12:25-14:00 Yemek molası

Tarihöncesi 2: Chair Mihriban Özbaşaran

14:00-14:20 Erhan Bıçakçı (İstanbul Univ.)

Tepecik-Çiftlik ve MÖ 7-6. binyıllarda Volkanik Kapadokya Bölgesi

14:20-14: 50 Sevil Gülçur, Pınar Çaylı, I. Demirtaş (Istanbul Univ.)

Güney Kapadokya'da Orta Kalkolitik Dönem: Güvercinkayası ve Değişim

14:50-15:10 Tartışma

Tunç Cağı 1: Chair Aksel Tibet

15:30-15:50 Aliye Öztan (Ankara Univ.)

Acemhöyük

15:50-16:10 Catherine Kuzucuoğlu (CNRS, UMR 8591)

The Intense Climate Change at the end of the 2nd Mill. BC in the Eastern Mediterranean : What relationships with the End of the Hittite Empire in Central Anatolia?

16 :10-16 :30 Tartışma

16 :30-16 :50 Ara

Tunç Cağı 2 - Demir Cağı 1: Chair Alice Mouton

16:50-17 :10 Olivier Pelon (Univ. Lyon)

Porsuk, une forteresse hittite en Cappadoce méridionale

17:10-17 :30 Dominique Beyer (Univ. Strasbourg-UMR 7044)

Nouvelles données sur la chronologie des phases anciennes de Porsuk, du Bronze Moyen à la réoccupation du Fer

17 :30-17 :50 Françoise Laroche-Traunecker & Aksel Tibet (CNRS UMR 7044 Strasbourg et IFEA Istanbul)

Les fortifications ouest de Porsuk: restitution en 3D des états les plus anciens d'après les dernières datations

17:50-18 :10 Julie Patrier (Post-doct. Univ. Strasbourg, UMR 7044)

Zeyve Höyük - Porsuk à l'Âge du Fer : les fibules, marqueurs chronologiques et d'échanges culturels

18:10-18 :30 Tartışma

Cuma 9 Kasım 2012

9:00-9:30 Katılımcıların karşılanması

Tunç Cağı 3 - Demir Cağı 2 : Chair Dominique Beyer

9 :30-9 :50 Ekin Kozal (Univ. Çanakkale)

Cultural Connections across Taurus and Amanus Mountains defined by Red Lustrous Wheel-made Ware

9 :50-10 :10 Maria Elena Balza (Univ. Limoges et Pavie)

Le site de Kınık-Höyük et la Cappadoce méridionale : recherches archéologiques et historiques

10:10-10 30 Alice Mouton (CNRS-UMR 7044 Strasbourg)

Les rituels de la Vieille Femme Tunnawiya : témoignages du Bas Pays hittite

10:30-10:50 Tartışma

10 :50-11 :10 Ara

Klasik dönemi: Chair Olivier Henry

11:10-11:30 Olivier Casabonne (Societas Anatolica, Paris, Istanbul, Louvain-la-Neuve)

Réflexions sur les relations entre la Cappadoce méridionale et la Cilicie: les deux Kastabala et Artémis Pérasia

11:30-11:50 Isabelle Chalier & Stéphane Lebreton (UMR 7044 Strasbourg et Univ. d'Artois)

Zeyve höyük-Porsuk : bilan des fouilles des niveaux hellénis­tiques et romains

11:50-12:10 Françoise Kirner (Strasbourg)

Fonctions des espaces dans les niveaux hellénistiques et romains à Porsuk

12:10-12:30 Tartışma

12:30-14:00 Yemek molası

Geç Antik 1: Chair Guido Rosada

14:00-14:20 Sophie Métivier (Univ. Paris1)

La Cappadoce méridionale et l'Orient dans l'Antiquité tardive (IVe-VIIIe siècles)

14:20-14:40 Jacopo Turchetto (Univ. Padoue)

Beyond the myth of the Cilician Gates. The ancient road network of central and southern Cappadocia

14:40-15:00 Tartışma

15:00-15:20 Ara

Session Antiquité tardive 2 : Chair Sophie Métivier

15:20-15:40 Guido Rosada & Maria Teresa Lachin (Univ. Padoue)

Rôle stratégique et valeur culturelle de Tyane en Cappadoce entre les Antonins et les Seldjoukides

15:40-16:00 Michele Asolati & Cristina Crisafulli (Univ. Padoue et Musée Correr, Venise)

Tyane byzantine : circulation et thésaurisation monétaire

16:00-16:20 Giuseppe Salemi (Univ. Padoue)

Techniques intégrées pour l'extraction des détails chronographiques en numismatique

16:20-16:40 Tartışma

19 :00 IFEA'da Kokteyl