4. ÇORUM KAZI VE ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU PROGRAMI

6 Aralık 2013 ÇORUM

15:00-15:20 “Çorum Müzesi Etnografik
Eserlerinden “İğne Oyaları“
Koleksiyonu”
Yrd. Doç. Dr. N. Tomris
YALÇINKAYA
Yrd. Doç. Dr. Lale ÖZDER
Yrd. Doç. Nursel BAYKASOĞLU
15:20-15:40 ARA
Oturum Başkanı Doç. Dr. Andreas SCHACHNER
15:40-16:00 “Ortaköy-Şapinuva Tabletleri
Işığında Anadolu Suriye İlişkileri
Üzerine”
Prof. Dr. Aygül SÜEL
16:00-16:20 “Arinna’nın Lokalizasyonu”
Yrd. Doç. Dr. Meltem Doğan
ALPARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Metin ALPARSLAN
16:20-16:40 “Çiviyazılı Belgelere Göre
Hititlerde Yol Sistemi”
Doç. Dr. Esma REYHAN
16:40-17:00 “Ortaköy-Şapinuva Arşivindeki
Hurrice Tabletler Üzerinde
Yapılan Son Çalışmalar”
Doç. Dr. Leyla MURAT
17:00-17:10 TARTIŞMA VE KAPANIŞ
 
15:00-15:20 “Çorum Müzesi Etnografik
Eserlerinden “İğne Oyaları“
Koleksiyonu”
Yrd. Doç. Dr. N. Tomris
YALÇINKAYA
Yrd. Doç. Dr. Lale ÖZDER
Yrd. Doç. Nursel BAYKASOĞLU
15:20-15:40 ARA
Oturum Başkanı Doç. Dr. Andreas SCHACHNER
15:40-16:00 “Ortaköy-Şapinuva Tabletleri
Işığında Anadolu Suriye İlişkileri
Üzerine”
Prof. Dr. Aygül SÜEL
16:00-16:20 “Arinna’nın Lokalizasyonu”
Yrd. Doç. Dr. Meltem Doğan
ALPARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Metin ALPARSLAN
16:20-16:40 “Çiviyazılı Belgelere Göre
Hititlerde Yol Sistemi”
Doç. Dr. Esma REYHAN
16:40-17:00 “Ortaköy-Şapinuva Arşivindeki
Hurrice Tabletler Üzerinde
Yapılan Son Çalışmalar”
Doç. Dr. Leyla MURAT
17:00-17:10 TARTIŞMA VE KAPANIŞ
4. ÇORUM KAZI VE ARAŞTIRMALAR
SEMPOZYUMU PROGRAMI
6 Aralık 2013 ÇORUM
09:30-10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Bilim İnsanları Adına
Prof. Dr. Tayfun YILDIRIMI’ ın Konuşması
Oturum Başkanı Prof. Dr. Aygül SÜEL
10:00-10:20 “Alaca Höyük 2013 Yılı
Kazıları”
Prof. Dr. Aykut ÇINAROĞLU
10:20-10:40 “Son Araştırmalar Işığında
Resuloğlu Eski Tunç Çağı
Yerleşimi”
Prof. Dr. Tayfun YILDIRIM
10:40-11:00 “2013 Yılı Ortaköy- Şapinuva
Kazı Çalışmaları”
Dr. Mustafa SÜEL
11:00-11:20 ARA
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aykut ÇINAROĞLU
11:20-11:40 “Boğazköy –Hattuşa’da 2012-
2013 Çalışmalarındaki Yeni
Gelişmeler”
Doç. Dr. Andreas SCHACHNER
11:40-12:00 “2013 Yılı Kazısının Işığında
Eskiyapar Höyük Üzerine
Genel Değerlendirmeler”
Doç. Dr. Tunç SİPAHİ
12:00-12:20 “Alaca Höyük Yeni Dönem
Kazılarında Mimari Bulgular”
Duygu ÇELİK
12:20-12:40 “Çorum Müzesi Koleksiyonlarındaki
Roma ve Bizans
Dönemi Cam Boncukların
Değerlendirilmesi”
Yrd. Doç. Dr. N. Tomris
YALÇINKAYA
Yrd. Doç. Nursel BAYKASOĞLU
Öğr. Gör. Özlem ÇAL
Dr. Emel ERKAPLAN
12:40-12:50 TARTIŞMA
12:50- 14:00 YEMEK ARASI
Oturum Başkanı Doç. Dr. Tunç SİPAHİ
14:00-14:20 “Alaca Höyük Yerleşim Yerine
Ait Jeoarkeolojik Bulgular”
Evren Atakay GÜNDOĞDU
14:20-14:40 “Alaca Höyük Kazı Alanında
Yapılan Doğru Akım Özdirenç
Çalışmaları”
Yıldırım GÜNDOĞDU
14:40-15:00 “Çorum Müzesi’nde Sergilenen
Hitit Eserlerinden Esinlenerek
Oluşturulan Gümüş Takı
Tasarımları”
Öğr. Gör. Gülhan GÜLDÜR (M.A.)
Yrd. Doç. Dr. N. Tomris
YALÇINKAYA