4. ULUSLARARASI SEVGİ GÖNÜL BİZANS ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

2007 yılından itibaren her 3 yılda bir düzenlenen sempozyumda, bu yıl "Coğrafi ve Etnik İmgelemde Bizans Kimliği ve Öteki" teması işlenecek.

Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) tarafından organize edilen "Dördüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu" 23-25 Haziran 2016 tarihleri arasında ANAMED´de gerçekleştirilecek.
 
Sempozyum, Bizans dönemine yönelik Türkiye´deki bilimsel araştırmaların yaygınlaşması, toplumun Bizans kültür mirasına sahip çıkması için önemli çalışmalarda bulunan rahmetli Sevgi Gönül´ün anısına düzenleniyor.

Sempozyumda, öteki imgesinin oluşmasında etkisi olan coğrafi, etnik ve diğer tüm unsurlar arasındaki karmaşık ilişkinin, yazılı kaynaklar, sanatsal ve maddi bulgularla sorgulanması; Bizanslıların ötekilerden bahsederken kendilerini nasıl anlattıklarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda davetli araştırmacılar aşağıdaki alt başlıklarla ilgili yeni bilgi ve değerlendirmelerin yer aldığı bildiriler sunacaklar: 

1. Coğrafi ve etnik imgelemde öteki 

- Bizans sınırlarının öteside (komşular/dışardakiler/yabancılar) 

- Bizans sınırlarının içinde (etnik, dini, dil aileleri/toplulukları, yabancı ziyaretçiler) 

- Dışardaki Bizanslıların bakışından öteki 

2. Fiziki dünya imgelemi (oikoumene) 

- Coğrafi imgelem ve haritalar 

- Evrenin sınırları/uç noktaları 

- Rhomania’nın sınırları 

3. Öteki dünya imgelemi 

- Cennet ve cehennem, hayali/egzotik yerler 

4. Öteki/egzotik ile karşılaşmalar ve ötekinin benimsenmesi 

5. Pagan, Greko-Roman mirasın algılanışı 

- Pagan geçmişle karşılaşmalar 

- Devşirme malzeme kullanımı

Program ve bildiri özetleri 2016 yılında açıklanacaktır.