5 BİN 783 YIL ÖNCE VEBA

Yeni yapılan araştırmalar sonucu veba hastalığının ortaya çıkışı Erken Tunç Çağına kadar gitti.

Tarihte veba salgınlarının ilk ortaya çıkışı MS 541 yılında Justinian Vebası olarak bilinirken, araştırmacılar bundan 3 bin yıl önce vebanın Avrasya nüfusu içerisinde endemik olarak var olduğunu belirtti. Araştırmaya göre vebaya sebep olan bakteri, aslında Erkan Tunç Çağında açığa çıkmış ve MÖ 4.binyılın sonları - 3.binyılın başlarında birçok insan kitlesinin ölümüne yol açmıştı.  

Uluslararası araştırmanın ekibi, Copenhagen ve Cambridge üniversiteleri araştırmacılarından oluşuyor. Araştırma kapsamında Erken Tunç Çağında Sibirya’dan Polonya’ya uzanan bölgede yaşamış olan 101 yetişkinin dişlerinden alınan DNA örneklerinde gen analizleri yapıldı. En eskisi 5 bin 783 yıl önce ölmüş olan yetişkinlerden alınan bu örneklerden yedisinde vebaya sebep olan, en eski bakteri örneği 1.500 yıllık Yersinia pestis (Y. pestis) bakterisine rastlandı.

Yedi bakterinin altısında modern veba virüsünde bulunan iki önemli genetik bileşen; pirelerde yaşamasını sağlayan ymt ve farklı dokulara yayılmasını sağlayan pla bulunmuyor. Bu sebeple teneffüs yoluyla insandan insana buluşmasından dolayı vebanın yayılması nispeten dar bir çevrede gerçekleşip diğer organlara yayılmadan sadece solunum hastalığından ölüme sebep oluyor. Ancak Erken Tunç Çağında göç hareketlerinin fazla olması, bakterinin diğer coğrafyalara yayılmasını kolaylaştırdığı ve iki-üç gün içinde bir kişiden bütün topluluğa yayılabileceği belirtildi.

 

 

Kaynak: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151022124532.htm