5. ULUSLARARASI TÜRKİYE MOZAİK CORPUSU SEMPOZYUMU

Kahramanmaraş´ta Mozaik Sempozyumu 5. Uluslararası Türkiye Mozaik Corposu Sempozyumu

 

 

5. ULUSLARARASI TÜRKİYE MOZAİK CORPUSU SEMPOZYUMU / 5 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF MOSAIC CORPUS OF TÜRKİYE

 

 

 

 

 

SALI / TUESDAY (28 Haziran /June 2011)
  Açılış Seremonisi /Opening Ceremony
09:00 - 09:20  
09:20 - 09:40  
09:40 - 10:00  
10:00 - 10:20  
10:20 - 10:30 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK
10:30 - 10:40  
  Oturum / Panel 1 Oturum Başkanları / Chairman: Werner JOBST
10:40 - 11:00 İlyas GÖKHAN MOZAİKLERİN YAPILDIĞI DÖNEMDE GERMENİCİA ŞEHRİNİN SİYASİ DURUMU
11:00 - 11:20 Ali Malik GÖZÜBOL - Fethi Ahmet YÜKSEL KAHRAMANMARAŞ’IN GEÇMİŞİNİ ÖRTEN ALÜVYAL DOLGULAR
11:20 - 11:30 TARTIŞMA / DISCUSSION
11:30 - 11:40 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK
  Oturum / Panel 2 Oturum Başkanları / Chairman: Ahmet A. TIRPAN
11:40 - 12:00 Nurettin ASLAN – Caner BAKAN  ASSOS MOZAİKLERİ
12:00 - 12:20 Safinaz AKBAŞ GERMANİCİA ANTİK KENTİ MOZAİKLERİ NE AİT BAĞLARBAŞI  MAHALLESİ  8008 SOKAK 2424  ADA 1-2-3 PARSELDE YER ALAN ROMA DÖNEMİ VİLLASI TABAN MOZAİĞİ 
12.20 - 12:40 Serdar AYBEK AMİSOS 1996 YILI MOZAİK ÇALIŞMALARI
12:40 - 12:50 TARTIŞMA  / DISCUSSION
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ   / LUNCH
  Oturum / Panel 3 Oturum Başkanları / Chairman:   Michel E. FUCHS
14:00 - 14:20 Hülya Vurnal İKİZGÜL MOZAİĞİN MİMARİYLE BİRLİKTELİĞİ 
14.20 - 14:40 Josemaria BLÁZQUEZ - Javier CABRERO ANTIOCH MOSAICS AND THEIR MYTHOLOGICAL AND ARTISTIC RELATIONS WITH SPANISH MOSAICS (ANTAKYA MOZAİKLERİ VE ANTAKYA MOZAİKLERİNİN İSPANYOL MOZAİKLERİ İLE MİTOLOJİK VE SANATSAL İLİŞKİSİ)
14:40 - 15.00 Claudia BARSANTI THE FATE OF THE ANTIOCH MOSAIC PAVEMENTS: SOME REFLECTIONS(ANTAKYA MOZAİK DÖŞEMELERİNİN KADERİ: BAZI YANSIMALAR)
15:00 - 15.20 Sophie DELBARRE-BÄRTSCHI - Michel E. FUCHS BELLEROPHON, CHAMPION OF THE TWO WORLDS(BELLEROPHON, İKİ DÜNYANIN ŞAMPİYONU)
15.20 - 15:40 Abdülkadir FISTIKÇI SÖĞÜTLÜ MOZAİK KURTARMA KAZISI
15:40 - 15:50 TARTIŞMA / DISCUSSION
15:50 - 16:00  
   
16:00 - 16:20 GERMANICIA KENTİ MOZAİKLERİ GEZİSİ
16:20 - 16:40 EXCURSION TO MOSAICS AT GERMANICIA
16:40 - 17:00  
17:00 - 17:10  
20:00 - 22:00 AKŞAM YEMEĞİ / DINNER
   

 

 

 

 

  ÇARŞAMBA / WEDNESDAY (29 Haziran / June 2011)
  Oturum / Panel 4 Oturum Başkanları / Chairman: Josemaria BLÁZQUEZ 
09:00 - 09:20 Mehmet Sait YILMAZ AŞAĞIÇARDAK MOZAİĞİ
09:20 - 09:40 Marie-Pat RAYNAUD A BIRDS’ MOSAIC IN QALAAT SEMAN (SYRIA) (St. SIMEON'DA BULUNAN KUŞLAR MOZAİĞİ (SURİYE))
09:40 - 10:00 Ayşe ERSOY GERMANİCİA ANTİK KENTİ MOZAİKLERİ VE DULKADİROĞLU MAHALLESİ 461 ADA 4-5 PARSELDE YER ALAN ROMA DÖNEMİ TABAN MOZAİĞİ  
10:00 - 10:20 Hünkar KESER – Emine TOK ARVALYA BAZİLİKASI
10:20 - 10:30 TARTIŞMA / DISCUSSION
10:30 - 10:40 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK
  Oturum / Panel 5 Oturum Başkanları / Chairman: Serdar AYBEK
10:40 - 11:00 Komait ABDALLAH - Yousef ALDABTI UNCOVERED GEOMETRICAL MOSAICS AT  TEL AL.NAQUTA (KARKAMISH / EUROPUS) (TEL AL. NAQUTA (KARKAMIŞ, EUROPUS)'DA AÇIĞA ÇIKARILAN GEOMETRİK MOZAİKLER )
11:00 - 11:20 Işık ADAK-ADIBELLİ TARSUS ROMA HAMAMI – OPUS SECTİLE DÖŞEMESİ
11:20 - 11:30 TARTIŞMA / DISCUSSION
11:30 - 11:40 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK
  Oturum / Panel 6 Oturum Başkanları / Chairman: Ayşe ERSOY
11:40 - 12:00 Mehmet ALKAN PERRE ANTİK KENT NEKROPOL ALANINDA BULUNAN MOZAİK KAZISI MOZAİKLİ YAPI
12:00 - 12:20 Mehmet Nuri KARACA PERRE ANTİK KENTİ MOZAİKLİ VİLLA KURTARMA KAZISI
12.20 - 12:40  Gülşen BAŞPINAR KAHRAMANMARAŞ İLİ, GÖKSUN İLÇESİ, HACIÖMER KÖYÜ, HACIYUSUF TEPESİ MEVKİİNDE KAÇAK KAZI İLE TESPİT EDİLEN MOZAİKLİ ALAN  
12:40 - 12:50 TARTIŞMA  / DISCUSSION 
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ  / LUNCH
  Oturum / Panel 7 Oturum Başkanları / Chairman:  Claudia BARSANTI
14:00 - 14:20 Fatma BULGAN - Ahmet DENİZHANOĞULLARI NİZİP MENDERES MAHALLESİ MOZAİK TABANLI ERKEN BİZANS KİLİSESİ
14.20 - 14:40 Liudmila G. KHRUSHKOVA THE MOSAIC FLOOR OF THE BISHOP’S BASILICA IN CHERSONESES IN THE CRIMEA (KIRIM CHERSONESES'DEKİ BISHOP KİLİSESİ'NİN TABAN MOZAİĞİ)
14:40 - 15.00 Emine KÖKER ANTİOCHEİA, EDESSA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNDE AV BETİMLERİ
15:00 - 15.20 Ergün LAFLI - Ali Kazım ÖZ - Sami PATACI PAPHLAGONIA HADRIANOUPOLIS’İ MOZAİK BULUNTULARI
15.20 - 15:40 Filomena LİMÃO FROM EAST TO WEST: A MEANINGFUL TRAVEL OF THE ORPHEUS ‘MOTIF IN MOSAICS IN LATE ANTIQUITY (PORTUGAL, SYRIA AND ISRAEL) (DOĞUDAN BATIYA: GEÇ ANTİK MOZAİKLERİNDE ORPHEUS MOTİFİNE ANLAMLI BİR YOLCULUK (PORTEKİZ, SURİYE VE İSRAEL))
15:40 - 15:50 TARTIŞMA / DISCUSSION
15:50 - 16:00  
   
16:00 - 16:20 KENT GEZİSİ
16:20 - 16:40 CITY TOUR
16:40 - 17:00  
17:00 - 17:10  
20:00 - 22:00 AKŞAM YEMEĞİ / DINNER
   

 

 

 

    PERŞEMBE / THURSDAY (30 Haziran/June 2011)  
    Oturum / Panel 8 Oturum Başkanları / Chairman: Silvia PEDONE  
09:00 - 09:20   Luz NEIRA UNIQUE REPRESENTATION OF A MOSAIC CRAFTSMAN IN A ROMAN PAVEMENT FROM THE ANCIENT PROVINCE SYRIA ( BİR MOZAİK USTASININ ANTİK SURİYE EYALETİNDEN BİR ROMA TABAN MOZAİĞİ ÜZERİNDEKİ EŞSİZ SUNUMU)  
09:20 - 09:40   Marek Titien OLSZEWSKİ - Barış SALMAN THE PERSONIFICATION OF KTISIS IN THE FLOOR MOSAICS OF LATE ANTIQUITY(GEÇ ANTİK ÇAĞ TABAN MOZAİKLERİNDE KTİSİS'İN KİŞİLEŞTİRİLMESİ)  
09:40 - 10:00   Elda OMARI THE MOSAICS WITH ANIMALS THEME IN THE SOUTHERN ADRIATIC BETWEEN 4TH AND 6TH CENTURY A.D.: DECORATIVE AND ICONOGRAPHIC SCHEMES IN COMPARISON(M.S. 4. VE 6. YÜZYILAR ARASINDA GÜNEY ADRİATİK'TEKİ HAYVANLAR KONULU MOZAİKLER: DEKORATİF VE İKONOGRAFİK TASARIMLARIN KARŞILAŞTIRMASI)  
10:00 - 10:20   Mehmet ÖNAL  HERAKLES’İN ON İKİ  İŞİ  BETİMLİ MOZAİK  HAKKINDA TESPİTLER  
10:20 - 10:30   TARTIŞMA  / DISCUSSION  
10:30 - 10:40   KAHVE ARASI / COFFEE BREAK  
    Oturum / Panel 9 Oturum Başkanları / Chairman: Mehmet ÖNAL  
10:40 - 11:00   Ali Kazim ÖZ THE CONTEXT OF RECENT MOSAICS IN ROMAN BATH AT METROPOLIS (METROPOLİS ROMA HAMAMINDA YAKIN ZAMANDA ÇIKARILAN MOZAİKLERİN İÇERİĞİ)  
11:00 - 11:20   Silvia PEDONE THE JEWELS IN THE MOSAICS OF ANTIOCH: SOME VISUAL EXAMPLES OF LATE ANTIQUE AND BYZANTINE LUXURY(ANTAKYA MOZAİKLERİNDEKİ MÜCEVHERLER: GEÇ ANTİK VE BİZANS ÇAĞI LÜKSÜNÜN GÖRSEL ÖRNEKLERİ)  
11:20 - 11:30   TARTIŞMA / DISCUSSION  
11:30 - 11:40   KAHVE ARASI / COFFEE BREAK  
    Oturum / Panel 10 Oturum Başkanları / Chairman: Emine TOK  
11:40 - 12:00   Akın ERSOY - Duygu YOLAÇAN SMYRNA AGORASI MOZAİKLİ YAPI MOZAİK DÖŞEMİ KONSERVASYON ÇALIŞMALARI   
12:00 - 12:20   a  
12.20 - 12:40   Y. Selçuk ŞENER ARKEOLOJİK ALANDA İN SİTU (YERİNDE) MOZAİK KORUMA YÖNTEMLERİ  
12:40 - 12:50   TARTIŞMA  / DISCUSSION  
13:00 - 14:00   ÖĞLE YEMEĞİ  / LUNCH  
       
14:00 - 14:20   Oturum / Panel 11 Oturum Başkanları / Chairman: Y. Selçuk ŞENER  
14.20 - 14:40   Ahmet A. TIRPAN - Z. GİDER - A. BÜYÜKÖZER BELENTEPE’DEN MOZAİK DÖŞEMLİ BİR ŞARAP ATÖLYESİ  
14:40 - 15.00   Licinia WRENCH MOSAICS’ VEGETAL DECORATION IN BOTH SIDES OF THE MEDITERRANEAN SEA: SOME PORTUGUESE, NORTH-AFRICAN AND MIDDLE- EASTERN EXAMPLES (AKDENİZ'İN HER İKİ YANINDA YER ALAN  MOZAİKLERİN BİTKİSEL SÜSLEMELERİ: PORTEKİZ,ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKADAN ÖRNEKLER)  
15:00 - 15.20   Barış SALMAN KOMMAGENE, OSROENE VE DİĞER SURİYE BÖLGESİ MOZAİKLERİNDE YEREL ÖZELLİKLER VE YABANCI ETKİLER: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME  
15.20 - 15:40   Maria de Jesus Duran KREMER VEGETABLE   AND GEOMETRICAL MOTIVES OF THE PAVEMENT MOSAICS IN EAST AND WEST.  THE EXAMPLE OF THE ROMAN VILLA OF ABICADA (DOĞU VE BATIDAKİ DÖŞEME MOZAİKLERİNDE BULUNAN BİTKİSEL VE GEOMETRİK MOTİFLER. ABICADA ROMA VİLLASI ÖRNEĞİ )  
15:40 - 15:50   TARTIŞMA / DISCUSSION  
15:50 - 16:00   KAHVE ARASI / COFFEE BREAK  
    Oturum / Panel 12 Oturum Başkanları / Chairman: Filomena LİMÃO  
16:00 - 16:20   Zaraza FRIEDMAN THE SHIP DEPICTED IN THE MOSAIC ON THE NORTHERN COLONNADE OF THE GREAT MOSQUE AT DAMASCUS: A NILOTIC THEME OR THE REPRESENTATION OF PARADISE (ŞAM ULU  CAMİ'NİN KUZEY SÜTUNUNDA BULUNAN MOZAİK ÜZERİNDEKİ GEMİ BETİMİ: NİL BÖLGESİNE AİT KONULAR YA DA CENNETİN TEMSİLİ)  
16:20 - 16:40   Elaine M GOODWIN IN THE SPIRIT OF THE TESSERAE(TESSERAENIN RUHUNDA)  
16:40 - 17:00   Süha SEMERCİ ANADOLU’DAN DÜNYA'YA ÇAĞDAŞ MOZAİK  
17:00 - 17:10    TARTIŞMA  / DISCUSSION  
20:00 - 22:00   AKŞAM YEMEĞİ / DINNER