6. ULUSLARARASI AVRASYA ARKEOLOJİ KONGRESİ, AVRASYA PREHİSTORYASI TOPLANTISI 18-19-20-21 NİSAN 2017 TARİHLERİNDE YAPILACAK

Avrasya Prehistoryası toplantısı 18-19-20-21 Nisan 2017 tarihlerinde, İzmir’de, Kaya Termal Resort Hotel Kongre Merkezinde yapılacaktır.

 
 
6. Uluslararası Avrasya Arkeoloji Kongresi, Avrasya Prehistoryası (International Congress of Eurasian Archaeology, Eurasian Prehistory ICEA 2017 Buca) toplantısı, Dokuz Eylül Üniversitesi Kafkasya & Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi adına, 18-19-20-21 Nisan 2017 tarihlerinde, İzmir’de, Kaya Termal Resort Hotel Kongre Merkezinde yapılacaktır.
 
 
Kongrede Avrasya prehistoryası güncel sorunları ve Türk dili konuşan halkların ana yurdu olan Kuzeydoğu Asya’da Lena ve Yenisey Nehirleri ile Baykal Gölü arasındaki mikro-klima yaşam alanlarında Paleolitik ve Neolitik Çağlar arasında oluşan etno-arkeolojik kültürlerin Doğu’ya, Güneye ve Batıya yönelen uzun mesafeli göçleri ve göç sonuçları tartışılacaktır.