8. TÜRKİYE’DEKİ ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARA EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE KAZI’DA İTALYA KATKISI: EKONOMİ, ÜRETİM VE TOPLUM SEMPOZYUMU

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, 8 seneden beri Türkiye’deki arkeolojik çalışmalara eğitim, araştırma ve kazı’da İtalya Katkısı başlıklı bir sempozyum düzenleyecek.

Sekizinci yılına ulaşan bu önemli buluşma da, seçkin İtalyan üniversitelerinden gelen 12 konuşmacı Türkiye’de faaliyet gösteren İtalyan kazı ekiplerinin halen gerçekleştirmekte oldukları çalışmaları ve geleceğe yönelik araştırma planlarını anlatacaklar.

 

Konuşmacılar: Marcella Frangipane, Isabella Caneva, Stefania Mazzoni, Nicolò Marchetti, Lorenzo d’Alfonso, Anna Lucia D'Agata, Grazia Semeraro, Annalisa Polosa, Maria Andaloro, Eugenio Russo, Alessandra Ricci, Cristina Tonghini. 

 

Tarih: 24-25 Mart 

Saat: 09.30

Yer: İtalyan Kültür Merkezi

 

Program İçin Tıklayınız: http://www.iicistanbul.esteri.it/iic_istanbul/resource/doc/2017/03/24_25_marzo_mart_programma_program.pdf