8. Uluslararası AnaMed Yıllık Sempozyumu

8th International RCAC Annual Symposium The Palimpsest of the House: Re-Assessing Roman, Late Antique and Early Islamic Living Patterns Konut Palimpsesti: Roma, Geç Antik, Bizans ve Erken İslam Dönemlerinde

Yaşam Kalıplarını Yeniden Değerlendirmek
30.11 – 01.12 2013
Saturday 30/11 Cumartesi
9.00-9.30 Registration and Coffee
9.30-10.15 Welcoming Remarks / Açılış
Buket Coşkuner RCAC / AnaMed
Alessandra Ricci / Inge Uytterhoeven Koç University / Koç Üniversitesi
Zeynep S. Kızıltan, Director of Istanbul Archaeological Museums / İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü
Recent Discoveries of Residential Complexes in the City of Istanbul and Its Vicinities by the Istanbul Archaeological Museums / İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin İstanbul Kenti ve Çevresindeki Konut Komplekslerinde Edindiği Son Bulgular
Session 1: The Layout and Architecture of the House
1. Oturum: Ev Tasarımı ve Mimarisi
10.15-10.45 Alexandra Wirsching German Archaeological Institute, Istanbul /
Alman Arkeoloji Enstitüsü, İstanbul
Living with the Past. Roman Housing in Pergamon / Geçmişle Yaşamak. Pergamon Roma Dönemi Evleri
10.45-11.00 Coffee Break / Kahve Arası
11.00-11.30 Alessandra Ricci Koç University, Istanbul / Koç Üniversitesi, İstanbul
On the Back of Geometry Homework: Ernst Mamboury, the Villa at Late Antique Rhegion and Its Architecture/ Geometri Ödevinin Arkası: Ernst Mamboury, Rhegion’daki Geç Antik Dönem Villası ve Mimarisi
11.30-12.00 Pauline Piraud-Fournet French Institute for the Near East, Amman /
Yakın Doğu Fransız Enstitüsü, Amman
A Late Antiquity Palace in Southern Syria / Güney Suriye’de Bir Geç Antik Çağ Sarayı
12.00-13.30 Lunch / Öğle Arası
Session 2: The Interior of the House
2. Oturum: Evin İçi
13.30-14.10 Irene Mañas Romero National Distance Education University, Madrid /
Uzaktan Eğitim Ulusal Üniversitesi, Madrid
Households and Mosaics in the Roman Iberian Peninsula: Contextual Approaches to Architecture and Decoration / Roma Dönemi İber Yarımadası Evleri ve Mozaikleri: Mimari ve Süslemede Bağlamsal Yaklaşımlar
14.10-14.40 Gürcan Polat Ege University, Izmir / Ege Üniversitesi, İzmir
The Roman Houses of Antandros / Antandros Roma Evleri
14.40-15.00 Coffee Break / Kahve Arası
15.00-15.30 Inge Uytterhoeven Koç University, Istanbul / Koç Üniversitesi, İstanbul
Splendid Luxury. Representation and Display in the Roman and Late Antique Urban Élite Houses of Asia Minor / Olağanüstü Lüks: Küçük Asya’da Roma ve Geç Antik Dönem Kentsel Elit Konutlarında Sunum ve Sergileme
15.30-16.00 Corisande Fenwick Brown University, Providence / Brown Üniversitesi, Providence
Making Space for the House in the Early Medieval North African City / Kuzey Afrika Erken Ortaçağ Kentinde Konut için Yer Açmak
16.00-16.30 Summary and Discussion / Özet ve Tartışma
Sunday 01/12 Pazar
Session 3: Builders and Users of the House
3. Oturum: Evi inşa Edenler ve Kullanıcılar
10.00-10.40 Hannah Platts King’s College, London / King’s College, Londra
Identity or Identities? Defining Rome’s Elite and the Elite Roman Villa / Kimlik veya kimlikler? Roma Seçkinini Tanımlamak ve Seçkin Romalı Villası
10.40-11.00 Coffee Break / Kahve Arası
11.00-11.30 Julia Hillner University of Sheffield, Sheffield / Sheffield Üniversitesi, Sheffield
The Late Roman House as a Punitive Space / Cezai Alan Olarak Geç Roma Dönemi Konutu
11.30-12.00 Fanny Bessard University of London, London / Londra Üniversitesi, Londra
Productivity in the Household in the Middle East and Central Asia (6th-9th C.) / Orta Doğu ve Orta Asya Evlerinde Üretim (MS 6.YY – 9.YY)
12.00-13.30 Lunch / Öğle Arası
Session 4: Intercultural Contacts and Exchange
4. Oturum: Kültürler Arası İletişim ve Değişim
13.30-14.00 Elisabeth Rathmayr Austrian Academy of Sciences, Vienna /
Avusturya Bilimler Akademisi, Viyana
Latest Research on Terrace House 2 and the Significance of the Ephesian Terrace Houses Compared to Other Dwellings / Teras Evi 2’de Yapılan Son Araştırmalar ve Efes Teras Evlerinin Diğer Konutlara göre Önemi
14.00-14.30 Veronika Scheibelreiter-Gail Austrian Academy of Sciences, Vienna /
Avusturya Bilimler Akademisi, Viyana
‘Making an Impression’ – The Design of the Entrance Hall of Eastern Mediterranean Domestic Architecture from the Hellenistic Period to Late Antiquity / ‘Bir Etki Yaratmak’: Hellenistik Dönemden Geç Antik Döneme kadar Doğu Akdeniz Konut Mimarisinde Giriş Salonlarının Tasarımı
14.30-15.00 Lale Özgenel Middle East Technical University, Ankara / Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
The Courtyard in Late Antique Houses: The Anatomy of a Domestic Space /Geç Antik Dönem Evlerinde Avlu: Bir İç Mekanın Anatomisi
15.00-15.20 Coffee Break / Kahve Arası
15.20-15.50 P. M. Michèle Daviau Wilfrid Laurier University, Waterloo / Wilfrid Laurier Üniversitesi, Waterloo
House as Palimpsest: The Reshaping of Building 600 at Tall Jawa / Konut Palimpsesti: Tall Jawa’da Yapı 600’ü Yeniden Biçimlendirmek
15.50-16.30 General Discussion and Closing Remarks /
Genel Tartışma ve Kapanış
Each paper will be followed by 10 minutes discussion.
Her sunumun ardından 10 dakika tartışma yapılacaktır.
The symposium is open to the public and simultaneous English and Turkish translation will be provided.
Sempozyum genel katılıma açıktır. İngilizce ve Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.
Koç Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AnaMed)
İstiklal Cad. No:181 Merkez Han 34433 Beyoğlu İSTANBUL – TÜRKİYE
www.rcac.ku.edu.tr