ABORJİNLER 50 BİNYIL BOYUNCA GENETİK OLARAK SOYUTLANMIŞ

Avustralya Aborjinlerinin genetik olarak 50 binyıl önce insanlığın geri kalanından izole olduğunu gösteren yeni bir çalışma yapıldı. Bu çalışmayla, Hindistan´dan Avustralya´ya yaklaşık 4-5 binyıl önce bir göç gerçekleştiği ve ırkların karıştığı teorisinin çürütüldüğüne inanılıyor.

La Trobe Üniversitesi, Wellcome Trust Sanger Enstitüsü ve Avustralya'daki bazı enstitülerdeki araştırmacılar, Avustralya Aborjinlerinin genetik olarak 50 binyıl önce insanlığın geri kalanından soyutlanmış olduğunu ortaya çıkardı. Kesin kanıtlara sahip olmamakla birlikte bazı bilim adamları, Aborjinlerin yaklaşık 4 binyıl önce Güneydoğu Asyalılarla evlendiğini ortaya atmıştı.

13 Aborjin erkeğinin detaylı Y kromozomu analizinde, başka etnik gruplara ait (örneğin yaklaşık 4 binyıl önce Avustralya'ya Hindistan alt-kıtasından göç ettiği düşünülen insanların) DNA izlerine rastlanmadı.

Araştırma bulguları, Avustralya'daki yaban köpeği dingonun nereden geldiğini açıklamada ise başarısız oldu. Bölgeye özgü türlerden biri olmayan bu yaban köpeklerinin kıtaya insanlar tarafından getirildiği ise neredeyse kesin.

İthal edilen aletler ve dildeki değişimin arkeolojik kanıtlarıyla birlikte önceki genetik çalışmalar, dingonun, Avustralya'ya yerleşmiş ve yerel Aborjinlerle melezleşmiş olduğu düşünülen Güneydoğu Asyalılarla birlikte buraya gelmiş olduğunu öne sürülmüştü.

Bu son çalışmayla birlikte, Cambridge'deki Wellcome Trust Sanger Enstitüsü'nden Dr. Chris Tyler Smith, en azından erkek tarafından Aborjin olmayanlarla ırk karışımı olmadığını ifade etti. Smith, "En azından erkeklerde bulunan Y kromozomuna göre, Güneydoğu Asyalılarla ırkların karıştığı tezini çürüttük. Fakat henüz Y- olmayan kromozomlar üzerinde gerçekleşmemiş olduğunu kanıtlayamadık," dedi.

Smith ayrıca, "Avustralyalı Aborjinlerin, Y kromozomuna özgü çok derin, 50 bin yıllık uzun bir geçmişi olduğunu tespit ettik," dedi.

Yerel halk ile irtibat sorumlusu olan Lesley Williams, bu sonuçlara şaşırmadığını ve atalarının hep kendilerine öğrettiği gibi nesillerdir orada yaşadıklarını, bilimin de bunu kanıtladığını belirtti.

 

independent.co.uk