AÇLIK GREVİ EYLEMİNE BAKANLIKTAN İLK ADIM

Kültür Sanat Emekçileri Derneği, 7 Kasım 2014 tarihine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı´ndan, istihdam taleplerine yönelik herhangi bir çözüm önerisi gelmediği takdirde 9 Kasım 2014 tarihinde arkeologlar, sanat tarihçileri ve bu alanda eğitim alan öğrenciler ile birlikte açlık grevine gideceklerini basına duyurmuştu. Basının konuyu gündeme taşımasının ardından bakanlık yetkililerince bir uzlaşma adımı atıldı ve KSED açlık grevi eylemini 18 Mayıs 2015 tarihine kadar erteleme kararı aldı. İstihdama yönelik taleplerin bu süre içerisinde karşılanmaması halinde, Müzeler Günü olan 18 Mayıs´ta eylem süreci tekrar başlatılacak.

KSED'in yaptığı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. A. Haluk Dursun ile yapılan görüşmede alınan taahhütler şunlar:

1- Maliye Bakanlığının genel personel alımı ile ilgili yaptığı düzenlemelerde, “Hizmet Alımı” yoluyla 2015'te yeni istihdam olanakları yaratılacak. Bakanlar kurulu kararı ile sonuçlanacak bu işlemde arkeolog ve sanat tarihçileri de istihdam edilecek.

2- Çanakkale savaşlarının 100. yılı nedeniyle “Gelibolu Alan Yönetimi Projesi”nde istihdam edilecek 300 personelin yaklaşık 200'ü arkeolog ve sanat tarihçilerinden oluşacak. Söz konusu proje, 2015 yılının Mart-Nisan aylarında uygulanacak.

3- 23 Ekim 2014 tarihli resmi gazetede yayımlanan kadro ihdası çerçevesine 62 arkeolog ve 28 Müze araştırmacısı, 2015 Haziran ayında atanacak.

4- 15.01.2014 tarihli ve 10600 sayılı yazı ile talep edilen sözleşmeli 234 personelin (arkeolog ve sanat tarihçisi) alınması konusu, Müsteşar Yardımcısı Nermin Kırım tarafından bizzat takip edilerek en kısa sürede sonuçlandırılacak.

5- Yeni düzenlemelerle gerekli görülen yerlerde KUDEP'lerin kurulması yasal zorunluluk haline getirilecek ve dolayısıyla yeni istihdam imkânları yaratılacak.

6- 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkındaki KHK'nin ekli cetvelinde “Sanat Tarihçisi” ünvanlı kadroların ihdas edilmesi ile ilgili talepler dikkate alınarak bu konuda çalışmalar yapılacak. 

7- 4848 No'lu Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanunda yapılacak yeni düzenlemelerle çalışanların özlük haklarında iyileştirmeler yapılacak.

 

Karia Kurşun

Aktüel Arkeoloji Dergisi