AIGAI

Dağların Sakladığı Görkemli Bir Kent

Aigai, MÖ 1100 yıllarından sonra Yunanistan’dan gelerek Kuzeybatı Anadolu kıyılarına yerleşen Aioller tarafından kurulmuştur. Antik tarihçi Herodotos, Aigai’ı, Aiollerin kurduğu 12 kent arasında sayar. Bugüne kadar sürdürülen kazı çalışmaları sonucunda ele geçen en erken buluntular MÖ 8. yüzyılın sonuna tarihlenmektedir. Dik yamaçlar ve akarsularla korunan Aigai’ın MÖ 547 yılından sonra ortaya çıkan Pers egemenliğine karşı direndiği ve bağımsızlığını koruduğu anlaşılmaktadır.                                                                                                                                                                                      Kent, MÖ 3. yüzyılın başlarından itibaren, Pergamon Krallığı’nın da desteğiyle bölgede ekonomik ve kültürel bir çekim merkezi olmuş, tiyatro, bouleuterion ve agora binası gibi görkemli kamu yapılarıyla donatılmıştır. Aigai'de, tıpkı Pergamon gibi, zorunlu biçimde dik yamaçlara göre düzenlenmiştir. Kentteki pek çok yapı, teras duvarlarıyla oluşturulmuş düzlükler üzerinde yer alır. Roma Döneminde hamam yapıları ile zenginleştirilen kent, MS 17 yılındaki büyük depremden zarar görmüştür. Depremin yaraları, İmparator Tiberius’un yardımlarıyla sarılmıştır.                                                                                                                                                       

Prof. Dr. Ersin Doğer'in yazısının devamını ve Aktüel Arkeoloji "Keşif Ekibinin" gezi notlarını, Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin Eylül-Ekim sayısında okuyabilirsiniz.