ANADOLU´NUN KADİM DİLLERİ

Koç Üniversitesi, sizleri Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezinde (ANAMED) gerçekleştirilecek yeni bir yaz programına davet ediyor. Anadolu´nun Eski Dilleri programı Hititçe ve Akkadca dillerine ve çivi yazısına kapsamlı bir giriş sunuyor.

Anadolu'da en eski yazılı belgeler, Eski Assurca olarak bilinen Akkadca'nın bir lehçesiyle Orta Tunç Döneminde yazılmış olan Assurlu tüccarlardan gelmektedir. Hititlerin kurduğu ve varlığını MÖ 17. ile 12. yüzyıl arası sürdürmüş olan devletleri, Hititçe ve Akkadca belgelerin korunduğu bir arşiv oluşturmuştu. Geç Tunç Devrinin sonlanmasının ardından Assur Krallığı Anadolu'ya yayıldı ve arkasında Anadolu tarihine ışık tutan belgeler bıraktı. 

Programın amacı, Anadolu'nun bu en eski tarihi belgelerini inceleyecek donanımı sağlamaktır.

Öğretim hedefleri: 

Hititçe ve Akkadca hakkında temel bilgi

Assuroloji ve Hititolojinin temel kaynaklarını ve uzman metin yayınlarını etkin biçimde takip edebilmek

Tarih: 15 Ağustos - 4 Eylül 2016