ANAMED ANADOLU’NUN KÜLTÜR MİRASINI DÜNYAYLA BULUŞTURUYOR

Tarih öncesi çağlardan Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine kadar uzanan süreçte Anadolu’da sanat tarihi, arkeoloji, tarih, kültür mirası yönetimi ve ilgili alanlarda yapılan araştırmaları desteklemek amacıyla kurulan Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) 10 yıldır çeşitli bilimsel çalışmalara katkı sağlıyor.

Vehbi Koç Vakfı tarafından 2005’te kurulan ve Koç Üniversitesi’ne bağlı olan ANAMED, kurulduğu yıldan bu yana yerli ve yabancı 250’den fazla bilim insanına burs sağladı. ANAMED’de oluşturulan kütüphane 21 bini aşkın kitap, süreli yayın, harita ve arşiv materyali, 8 özel koleksiyon, 80’e yakın e-veri tabanı, 50 bini aşkın e-dergi ve 135 bin e-kitapla Anadolu’da yaşamış Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı’ya kadar uzanan tüm medeniyetler için kaynak oluşturmayı amaçlıyor. ANAMED Direktörü Doç. Dr. Chris Roosevelt, bilimsel çalışmalara verilen desteğin yanı sıra önemli kısmı tarih ve arkeoloji alanında olmak üzere bugüne kadar 13 sergi ve 12 kitabı bilim ve sanat meraklılarıyla buluşturduklarını belirtti. Roosevelt, “ANAMED, 10 yılda gerçekleştirilen projeler, etkinlikler, sunulan kütüphane hizmeti ve bünyesinde yer alan akademik konaklama imkânı sayesinde günün her saati yaşayan bir kültür kurumu haline geldi. Yeni dönemde, yurtiçi ve yurtdışından kurumlar ile yeni projeler ve burs imkânları geliştirerek, yeni akademik yayınlar hazırlayarak bilime ve sanata katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.