ANTİK FİLİSTİNLİLERE AİT MEZARLIK BULUNDU!

İsrail’in Aşkelon kentinde otuz yıldır süren kazılar sonucunda Filistinlilere ait büyük bir mezarlığa ulaşıldı. Bulunan mezarlık Filistinlilerin kökenine ışık tutabilir.

 

Leon Levy Keşif Ekibi otuz yıldır kazının sürdüğü İsrail’in Aşkelon kentinde antik Filistinlilere ait bir mezarlık buldu. Bu keşifle kökeni sırlarla dolu olan Filistinlilere ait ilk kez bir mezarlık bulunmuş oldu. Arkeologlar ve diğer bilim insanları uzun zamandır Filistinlilerin kökenine dair araştırmalarını sürdürüyordu. Mezarlık da bu araştırmaların kilidini açacak anahtar olarak görülüyordu. MÖ 11bin ile 8bin yıllarına tarihlendirilen mezarlık bulguları ile birlikte Filistinlilerin Antik İsrail kıyılarına yaklaşık MÖ 12bin yıllarında Batı’dan göç etmiş oldukları teorisi desteklenmiş oldu. Alandan çıkarılan seramik, mücevher, silah gibi objeler ve kemikler sayesinde Filistinlilerin Akdeniz boyunca akrabası olabilecek topluluklarla bağlantısı ortaya çıkabilir.

 

Mezarlığın keşfi Aşkelon Milli Parkı’nda Leon Levy Keşif Ekibi tarafından 30 yıldır süren kazı çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi. Bu keşifle bugüne kadar Filistinlilerin cenaze defin ritüelleriyle ilgili ortaya atılmış bütün iddiaların değişebileceğini belirten araştırmacılar, daha önceki buluntuların yanıltıcı olabileceğini söyledi.

 

İncil’de birçok bölüm Filistinlilerin antik Girit kökenli olduğundan bahseder. Arkeologlar da Aşkelon’da MÖ 12.yüzyıldan itibaren dramatik kültürel değişimler olduğunu vurguluyordu. Antik Mısır yazılarında da yaklaşık aynı zamanlarda “Deniz İnsanları”nın Doğu Akdeniz’e göçtüğünden bahsedilir. Bu bilgiler göz önüne alındığında, bilim insanları Filistinlilerin Ege’den Erken Demir Çağı’nda göç ettiklerini, göç ederken Aşkelon’daki mevcut kültürden farklı özellikler gösteren, kültürel uygulamaları da yanlarında getirdiklerini iddia ediyor.

 

145 kalıntı kümesinin bulunduğu mezarlıktan çıkarılanlar, Filistinlilerin mezarlarına nasıl objeler gömdüklerine dair de büyük ipucu verdi. Parfüm dolu süslü şişeler, kavanozlar ve küçük taslar mezardan çıkan objelerin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Birkaç cenazede bileklikler ve küpeler, bazılarında ise silahlar bulundu. Fakat mezarların büyük çoğunluğunda kişisel eşya gömülü olmadığı görüldü.

 

Filistinlilerin cenaze defin uygulamaları Tunç Çağı’nda yaşayan Kenanlılardan ve Demir Çağı’nda yaşayan Yehuda Krallığı uygulamalarından farklıydı. Onlar ölüleri iki adımda gömüyorlardı. İlk olarak ölüyü merkezdeki odaya bırakıyorlar, 1 yıl geçtikten sonra geride kalan kemikleri odanın kenarındaki nişlere topluyorlardı. Filistinliler ise, kadın ya da erkek, çocuk ya da yetişkin, bütün ölüleri tek tek kazdıkları çukurlara gömüyorlardı. Sonradan ölenleri de aynı çukurlara koydukları oluyordu. Her ölen kendi mezar objeleriyle gömülüyordu.

 

Keşif ekibi kalıntılar üzerinde DNA, radyo karbon ve başka testler yaparak Filistinlilerin kökenine dair kesin yeri belirlemek için çalışmalarını sürdürecek. Bu muhteşem keşif sayesinde Filistinlilerin kökeni ile ilgili gizem çözülmeye çalışılacak.

 

Aşkelon’daki mezarlıktan çıkarılan yeni kalıntılar ve 30 yıllık kazının diğer değerli parçaları İsrail’de Rockefeller Arkeoloji Müzesi’nde 10 Temmuz’da başlayan “Aşkelon: Bir Retrospektif: Leon Levy Keşif Ekibi’nin 30 Yılı,” sergisinde ziyaretçilerle buluşacak.

 

ANTİK FİLİSTİNLİLER

 

Antik Filistinliler MÖ 12.yüzyılda İsrailoğulları olarak bilinen kavim ile yaklaşık aynı dönemde, Filistin’e yerleşmiş ve bu bölgeye bugünkü ismini vermiştir. Tam olarak nereden geldikleri bilinmemekle birlikte, çağlar boyunca bilim insanları Filistinlilerin kökenini bulabilmek için çalışmalar yürütmüşlerdir. 3 büyük semai dinin kutsal kitabında da adı geçen Filistinlilerin, muhtemelen Batı’dan bugünkü İsrail kıyılarına göç ettiği iddia edilmektedir. Araştırmacılar Filistinlilerin Yunanistan, Girit, Kıbrıs veya Anadolu’dan göçmüş olabileceklerini iddia ediyor.

 

Filistinliler, Musevilerin Tevrat ve Zebur’u kapsayan kutsal kitabı Tanah’ta anlatılan hikâyelerde İsrailoğulları’nın ezeli düşmanı olarak geçmektedir. Babil Kralı, II. Nebukadnezar Suriye ve Filistin’i Neo-Babil İmparatorluğu’na kattığında Filistinliler de onların kontrolü altına girdi. Sonra sırasıyla Pers, Yunan ve Roma kontrolüne girdiler.

 

İSRAİLOĞULLARI

 

İsrailoğulları; MÖ 13-12. Yüzyıllarda, Güney Levent, Suriye, Filistin gibi bölgeleri içine alan bölgede yaşamıştı. İsrailoğulları’nın ataları arasında, Kenan topraklarında yaşayan Samilerin ve Deniz Kavimlerinin olabileceği düşünülür. Muhtemelen 1. Demir Çağ döneminde, nüfus kendini 'İsrailoğulları' olarak tanımlamaya başlamıştır; kendilerini Kenanlılardan farklı olarak görmeye başlamaları, karışık evlilik yapmama, aile ağacına verilen önem ve dinin farklılığından anlaşılır.

Kur’an’da peygamber olarak geçen ve Yahudi ya da Hristiyan olmadığı belirtilen Yakub’un 12 oğlunun soyundan geldikleri söylenir.

 

ANTİK FİLİSTİN’İN EN ÜNLÜ SAVAŞÇISI: GOLIATH (CÂLÛT)

 

Kur’an’da geçen ismiyle Câlût, MÖ 11.yüzyılda yaşadığına inanılan üç büyük semavi dinin kutsal kitaplarında bahsi geçen savaşçı devdir. Kur’an’da peygamber olarak geçen, İsrail Krallığı’na hükümdarlık yapmış olan Davud ile yaptığı ve kaybettiği savaşla bilinir. Tanah ve Eski Ahit’e göre Câlût, Antik Filistin şehri Gath’tandır. Câlût ve onun karşısına çıkmaya cesaret eden tek insan olan Davud tarih boyunca birçok hikâyeye ve sanat eserine ilham kaynağı olmuştur. Kur’an’da, Bakara Sûresi'nde Davud ve Câlût'dan kısaca bahsedilir. Câlût'un kâfir bir kavimden olduğu, Davud tarafından öldürüldüğü ve Allah'ın Davud'a hükümdarlık bahşettiği söylenir.

 

AŞKELON HAKKINDA

 

Aşdod, Ekron, Gath ve Gazze ile birlikte, 5 Antik Filistin başkentinden biri olan Aşkelon; Tunç Çağı’ndan Haçlı Seferleri’ne kadar olan dönemde Akdeniz’de deniz ticareti için önemli bir liman ve merkezdi. 19.yüzyılda tek tük kazılar yapılsa da, Aşkelon’un tarihine dair bilgiler 1985’te Leon Levy Keşif Ekibi’nin çabalarıyla ortaya çıkmaya başladı. Arkeolojik bulgulara göre, geç Kalkolitik dönemde uygar yerleşim belirtileri gösteren Aşkelon’un önemi Mısır ve Mezopotamya arasındaki rotanın önem kazanmasıyla arttı. 

 

digashkelon.com