ANTİK YAKIN DOĞU’DA DİPLOMASİ, SAVAŞLAR VE ANTLAŞMALAR

(61. Sayı - TARİHE YÖN VEREN SAVAŞLAR )

Antik Yakın Doğu tarihi, dünyanın birçok farklı yerinde ve insanlık tarihinin diğer birçok döneminde olduğu gibi, yakın ve uzak komşuları üzerinde egemenlik kurmak ve egemenlikleri altındaki bölge ve toplulukların kaynakları ve nüfusunu kendi çıkarlarına yönelik kullanmak isteyen siyasi birimler arasındaki bir çatışmalar dizisinden ibarettir.

Bununla birlikte, tarihi devirlerin daha en başlarından itibaren topluluklar arası şiddet düzeyinin diplomasi ve antlaşmalar yoluyla azaltılmaya çalışıldığı görülmektedir.

 

MÖ 2. Binyılın “Büyük Güçler”i

 

Yukarıda bahsettiğimiz “Büyük Güçler”in her biri, geleneklere uygun olarak kendini “Büyük Kral” olarak adlandıran bir hükümdar tarafından yönetiliyordu. Bu krallar geleneklere göre, kusursuz eşitlik koşulları çerçevesinde birbirlerine “kardeş” olarak hitap ediyorlardı.

 

Yazı: Gary Beckman

 

Yazının tamamına Aktüel Arkeoloji Dergisi 61. sayısından ulaşabilir, okuyabilirsiniz.