Arkeologlar Derneği, Anadolu Sanat Tarihçiler Derneği ve Müzeciler Derneği, ortak açıklaması

Uluslararası Müzeler Birliği (ICOM) Yürütme Kurulu’nun 4-5 Aralık 2011 tarihlerinde yapılan 121’inci oturumunda Türkiye’nin mevcut ICOM temsilcilerine tanınan yetkilerinin kaldırılmasına ve bu yetkilerin ileriki bir vadede “başka bir kuruluşa” devredilmesine karar verildiği 17 Ocak 2012 tarihinde ICOM Türkiye Milli Komitesine gönderdiği bir mektupla bildirmiştir. Mektupta kişisel bazı başvuruların yapıldığından bahisle şikayetlerde bulunulduğu gibi ne olduğunu anlamanın imkansız olduğu açıklamalara yer vererek ve bunları gerekçe göstererek Türkiye Milli Komitesinin Aktivasyonunun iptal edildiği söylenmektedir. Türkiye ICOM Milli komitesinin yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyduğu öncelikle ICOM Türkiye Milli Komitesinin kendi kararı olup, yeni bir yapılanma ile ilgili yönetmelik çalışması Temmuz ayında gerçekleştirilmiş ve bu çalışmalara tarafımızca da destek sağlanmıştır. Yönetmelik Taslağının Nisan ayındaki ICOM Türkiye Milli Komitesi Genel Kurulunda ele alınması aylar öncesinden planlanmıştır. Kişisel hırslarla ülkemizin uluslararası örgütlerle ilişkilerini zayıflatmak ve ülkemizi dış platformlarda zaafa uğratmak isteyen girişimler karşısında sessiz kalmamamız gerektiği inancındayız. Ülkemizde hem müzecilik hem de kültürel miras alanında pek çok ülkeyi kıskandıracak gelişmelere imza atılmaktadır. Atılmaya devam edileceğine olan inancımız tamdır. Geçmişin zor günlerinin izleri bu gün arkeoloji ve müzeciliğin aydınlık yüzüyle nihayet buluşmuştur. Artık neredeyse her gün kamu ya da özel yeni bir müze kurulması haberi almak bizleri şaşırtmamaktadır. Camiamızı daha da aydınlık günlerin beklediğini söylemek abartı olmayacaktır. Böyle bir günde marifetin iltifata tabi olduğu hatırlanmalı... Gerektiğinde eleştirmesini bildiğimiz kurumlara yönelik haksız tutumlar içinde tutarlı bir duruş sergilenmesinin hem mesleki ehliyetler hem de temsil etmekte olduğumuz örgütlerin mensuplarına karşı sorumluluğumuz olduğuna inanılmaktadır.Ancak bazı küçük çıkar çevrelerinin kendi şahsi menfaatleri için konuları hakikat meydanı yerine gizli mahfillerde tartışmaya açmaları ne yazık ki sadece onların menfaatlerine hizmet etme gailesini de aşarak ülkemiz müzeciliğine ve kültür sektörüne zarar veren bir boyuta ulaşmıştır. ICOM Türkiye Milli Komitesine ilişkin ICOM Yürütme Konseyince alınan karar yöntem ve gerekçeleri bakımından doğru bulunmamıştır. ICOM Türkiye Milli Komitesine ve daha ötesinde ülkemiz müzeciliğine yönelik bu haksız girişimi engellemek için ICOM Milli Komite Üyelerince Genel Merkeze mektuplar gönderildiği ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca da kararın yeniden değerlendirilmesinin resmi yazıyla ICOM dan talep edildiği bilinmektedir. Müzeciler camiasının ekseriyetle temsil edildiği en yenisi 1995 yılında kurulan üç dernek bir araya gelerek konuya ilişkin görüşlerini kamuoyu ile paylaşmışlardır. Arkeologlar Derneği, Anadolu Sanat Tarihçiler Derneği ve Müzeciler Derneği olarak oluşturulan ortak metne camiamızla paylaşılmak sizlere sunuyoruz. 

Hakan Melih AYGÜN