Arkeoloji Fotoğrafçılığı Konferansı

Aktüel Arkeoloji Dergisi Konferanslar Dizisi 1

Aktüel Arkeoloji Dergisi olarak "Arkeoloji Fotoğrafçılığının" önemini ve günümüz arkeolojisinde yükselen yerini genç meslektaşlarımıza aktarmak adına  üniversitelerde konferanslar düzenliyoruz. "Aktüel Arkeoloji Konferanslar Dizisi 1" başlığı altında gerçekleştirilen konferanslar ilk olarak Akdeniz Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi'nde fotoğraf editörümüz Aykan Özener tarafından gerçekleltirildi.   ARKEOLOJİ FOTOĞRAFÇILIĞI’NIN DEĞERİ VE KULLANIMI Arkeoloji uzun yıllar boyunca, kazma-kürek kullanılarak yapılan basit bir araştırma dalı olarak görülmüştür. Bugün ise, laboratuar ve ören yerlerinde yapılan restorasyon, toprak ve ilgili kalıntıların analizi, kayıtların sistamatik bir şekilde tutulması ve fotoğraflama gibi yüksek bilgi ve beceri isteyen, yardımcı hizmetlerle desteklenmektedir. Arkeolojideki gelişmelerle birlikte fotoğrafa duyulan ihtiyaç ve fotoğraf kullanımı daartmıştı. Kazı fotoğrafları belgeleme ve yayın amaçlı olarak iki amaca yöneliktir. Günümüz kazılarında fotografik belge olmaksızın bir kazı düşünülemez. Kazı arşivinin değişmez parçası olan fotoğrafın arşiv değeri olduğu kadar bakıldığında her türlü fiziksel yapısının anlaşılabilir olması lazımdır. Bunun içinde nesnelerin fiziksel yapısına yönelik aydınlatma teknikleri kullanılır. Bu konuda çalışan fotoğrafçı kendisini bu konularda yetiştirmelidir. Fotoğraf aynı zamanda müzelerde eserlerin kayıt altına alınıp envanterinin çıkarılmasında da çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki; yurtdışına kaçırılan bir çok eser fotoğrafı zamanında uygun tekniklerle çekilip kayıt altına alınmadığı için geriye alınamamıştır. Bilimsel bir yayın ya da sıradan bir kayıt olsa da kullanılacak fotoğrafın teknik sorunlarının giderilmiş olması önemlidir. Fotoğraf doğru bir şekilde ışık verilmiş , doğru bir pozlama sonrası basılmış veya CD-DVD’ ye aktarılmış, temiz, düzgün taze ve parlak, ayrıca zengin gölge detaylarına sahip olmalı ve dengeli bir kompozisyonu içinde barındırmalıdır. Öğr.Gör. Aykan Özener Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fotoğraf Programı