ARKEOLOJİDE MEKÂNSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KURSU

“Arkeolojide Mekânsal Bilgi Teknolojileri” Kursu 9-12 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Dünyamızda fen bilimleri ve teknolojideki ilerlemeler pek çok mühendislik probleminin çözümünde olduğu gibi tarihi anlama ve arkeolojik çalışmalarda da etkin bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Bunların başında şüphesiz mekânsal bilgi teknolojileri gelmektedir. Mekânsal bilgi teknolojileri arkeolojik alanların tespiti, detaylı plan ve rölövelerin üretilmesi, tüm planların bir bilgi sistemine dönüştürülmesi gibi konularda yararlı sonuçlar vermektedir.

 

2018 yılı Nisan ayı içerisinde Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri bölümleri, Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık Bölümü organizasyonu ile düzenlenen, bu teknolojilerin öğrencilere tanıtılması amacını taşıyan 4 günlük ulusal ARKEO-TEKNO 2018 Arkeolojide Mekânsal Bilgi Teknolojileri Kursu ile buradan kazanılan deneyimler, 2019 yılında düzenlemeyi planlanan uluslararası sempozyumun da alt yapısını oluşturacaktır.