ASSOS ATHENA YENİDEN

Assos akropolisinde yer alan Athena Tapınağı, ziyaretçiler tarafından en çok görülmek istenen yapıdır. Kentin simgesi haline gelen Athena Tapınağı’nda ilk restorasyon çalışmaları 1987 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; altı sütun yeniden ayağa kaldırılmış ve bazı stylobat blokları yerine konmuştur. Restorasyonda kullanılan beton parçalarında, aradan geçen süre zarfında hava şartlarına bağlı etkenler yüzünden çatlaklar ve erimeler oluşmuştur. Güvenlik ve kötü görünümü ortadan kaldırmak üzere 2007 yılında Athena Tapınağı’nda restorasyon çalışmalarına yeniden başlanmış ve esik kısımlar andezitten üretilmiştir.
Sütun tamburları için taş ocağı çevresindeki yuvarlak taşlar seçilmiştir. Bu taşlar önce küp, sonra da silindirik forma getirilmiştir. 2009 yılında sadece bir sütun ve altındaki stylobat bloğu değiştirilmiştir. Bir vinç yardımı ile önce eski sütun ve altındaki beton stylobat bloğu sökülmüş ve ardından andezit parçalar kullanılarak sütun yeniden dikilmiştir. Sütun tamburları arasına ilk restorasyonda olduğu gibi hiçbir bağlayıcı malzeme konulmamıştır. Ancak çok düzgün olmayan eski sütun tamburlarının alt kısımlarına kurşun levhalar konularak, boşlukların doldurulması yoluna gidilmiştir. Sütun başlığının konulmasının ardından yivler açılmıştır. Bu işlemde çekiç ve keskiler yanında spiral aleti kullanılmıştır.  Orijinal tamburların kırık yivlerinin başka bir malzeme ile tamamlanıp tamamlanmayacağına daha sonra karar verilecektir. Özgün malzeme kullanarak ayağa kaldırılan sütunda sonuçlar oldukça başarılıdır. 2010 yılında bu çalışmalara devam edilecektir. 
Prof. Dr. Nurettin ARSLAN
Assos Kazı Başkanı-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
AKTÜEL ARKEOLOJİ DERGİSİ 15. SAYI