ASSOS

Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Behramkale Köyü’ndeki Assos kentinde kazı, onarım ve düzenleme çalışmaları 15 Temmuz-14 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanan kazıda üniversitelerin farklı disiplinlerinden bir çok araştırmacı ve öğrenci görev almıştır.

2013 yılında kentin batısında, birçok antik yerleşmeye göre oldukça iyi korunmuş olan batı nekropolisinde düzenleme çalışmaları yaklaşık bir ay sürmüştür. Nekropolisin ortasında yer yer genişliği 8 metreyi bulan zemini taş döşeli caddenin çevresindeki mezar ve duvarların onarım çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda caddenin güney batısını sınırlayan Geç Antik Çağ duvarları onarılmıştır. Hellenistik Döneme ait Larichos aile mezarlığı yeniden düzenlenerek çevreye dağılmış olan lahit parçaları, mezar taşları ve duvar taşları yerlerine konulmuştur. Nekropolisteki ana caddenin doğusunda kalan üst teraslarda ve batı kapısı çevresindeki Roma Dönemine ait lahitlerin kapakları bir vinç yardımı ile yerlerine konulmuştur Kentin güneyindeki sarp kayalık kesilerek, bir teras duvarı yardımı ile oluşturulan düzlüğe inşa edilmiş olan agoradaki kamusal yapılarından bouleuterion, kuzey stoa ve tapınakta kazılar gerçekleştirilmiştir. Bouleuterionun iç kısımda gerçekleştirilen sondajda elde dilen buluntular MÖ 6.-4. yüzyıllara tarihlenmiştir. Böylece plan, yapı kitabesi ve temel sondajındaki veriler Assos bouleuterionun MÖ 4. yüzyılın son çeyreğinde inşa edildiğini kesin olarak ortaya koymuştur. Böylece Anadolu’daki en erken meclis binasının Assos’ta olduğu ispat edilmiştir. Agoranın kuzeyini sınırlayan iki katlı stoanın batı kısmındaki çalışmalarda ortaya çıkarılan beş basamaklı merdivenlerdeki kayma bu yapının bir deprem sonrasında hasar gördüğünü göstermiştir. Kuzey stoanın iç kısmında yürüme seviyesi altındaki daha erken bir yapının doğu sınırını belirlemek üzere kazı yapılmıştır. Ancak söz konusu erken yapının doğu yönündeki yan duvarına hala ulaşılmamıştır. Kuzey stoanın altındaki bu yapının bouleuterion ile aynı yapı programında yapıldığı kesinleşmiştir. Agoranın merkezindeki küçük bir sarnıçta çok sayıda buluntu ele geçmiştir. Ana kaya oyularak oluşturulan çukurun üst açıklığı büyük taş blokları ile kapatılarak etrafı kare planlı bir duvar ile çevrilmiştir. Bir sarnıç için hem küçük hem de yağmur sularını bu mekana ulaştıran su kanallarının mevcut olmaması nedeni ile bunun bir çeşme/nympheion olarak planladığı kanısına varılmıştır. Kazıda ele geçen madalyonlar, sikkeler ve seramiklere göre sarnıç, MS 3. yüzyılın başında çok kısa bir sürede doldurulmuştur.