ASURLULAR İSTANBULDA

Anadolu’dan İstanbul’a ve İstanbul’dan Avrupa’ya Uzanan Etkileşimlerin Sergisi Eski adı, çivi yazılı belgelere göre Kaniş veya Neşa olan Kültepe, Erciyes Dağı’nın eteğinde, bereketli bir ovanın ortasında tarihi ve doğal anayolların birleştiği noktada yer alıyor.

ASURLULAR İSTANBUL’DA

Anadolu’dan İstanbul’a ve İstanbul’dan Avrupa’ya Uzanan Etkileşimlerin Sergisi

            Eski adı, çivi yazılı belgelere göre Kaniş veya Neşa olan Kültepe, Erciyes Dağı’nın eteğinde, bereketli bir ovanın ortasında tarihi ve doğal anayolların birleştiği noktada yer alıyor. Bu konumuyla Kültepe, eski dünya ticaretinde ve siyasetinde önem kazanarak, özellikle MÖ 3. binin sonlarında ve 2. binin ilk çeyreğinde Anadolu-Suriye-Mezopotamya arasında parlak bir ticaret ve sanat merkezi olarak öne çıkıyor. Yazının Anadolu’ya girdiği ve aydınlanmanın başladığı yer olan Kültepe/Kaniş/Neşa’yı bu sergi ile yakından tanıma fırsatı yaratılıyor.

            Anadolu’ya gelen Asurlu tüccarların merkez olarak seçtiği Kültepe’de bulunan yaklaşık 25 bin civarındaki çivi yazılı tablet, Asurlu veya yerli tüccarların ticari faaliyetleri, yönetim ve hukuk sistemi, sanat ve dini inançları hakkında bizlere zengin bilgiler veriyor. Sistemli bir ticaret sayesinde kurulan ilişkiler aracılığıyla, Anadolu halkı ilk kez bu dönemde yazıyla karşılaşıyor.

            Bu çağdan sonra Anadolu insanı, Kültepe Kaniş-Karum’undan edindikleri deneyim ve birikimle, Anadolu’nun ilk merkezi devletini, yani Hitit Devleti’ni kurmuştur. Hitit uygarlığının oluşmasına kaynaklık eden ve MÖ 3. binyıldan itibaren Kültepe’de gelişen kültürün etkileri, Hititler ve sonraki kültürler aracılığıyla günümüze kadar ulaşıyor. Doğu ve Batı arasında bir köprü olduğunu vurguladığımız Anadolu’nun Batı kültürlerinin oluşmasındaki katkısı ve etkisi, bu sergide yer alan eserlerle izlenebilir.

            “Asurlular İstanbul’da” adlı sergi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğü ve İstanbul Kültepe Kazısı Başkanlığı işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilerek, Aya İrini Müzesi Atrium’unda düzenlenen kokteylle ziyarete açıldı.

            Küratörlüğünü Dr. Şeniz Atik’in yaptığı, tasarımını Şahin Paksoy’un hazırladığı sergide; 60 yılı aşkın bir süredir kazı çalışmalarının yürütüldüğü Kültepe-Kaniş Karum’unda ortaya çıkarılan ve günümüzde Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Kayseri Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde korunan eserler arasından seçilen 495 arkeolojik eser sergileniyor.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı