ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ GENÇ ARAŞTIRMACILAR ÇALIŞTAYI - I

Altmış yıllık köklü geçmişi ile ülkemizin akademik hayatının şekillenmesinde önemli bir yere sahip olan Atatürk Üniversitesi, kurulduğu andan itibaren Türk Arkeolojisi açısından da yönlendirici ve teşvik edici bir yol izlemiştir.

Kurulduğu yıllarda, bünyesinde arkeoloji bölümü olmamasına rağmen, üniversitemiz ülkemizin ilk arkeolojik kazıları olan Erzurum yöresindeki kazılara destek olmuştur. Türk Arkeolojisinin Anadolu’nun Doğusu’ndaki ilk temsilcisi olarak, Ülkemizin üçüncü Arkeoloji Bölümünü 40 yıl önce açan Üniversitemiz bu alanda öncü bir rol üstlenmiştir. Bu kırk yılı aşan süreçte Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Türk Arkeolojisinin gelişip şekillenmesinde etkin rol oynamıştır. Bölümden yolu geçen çok sayıdaki değerli bilim insanı ülkemizde arkeolojinin kurumsallaşmasını sağlamışlardır. Bu misyonun devam edebilmesinin en önemli yolu bu tür değerli ve öncü bilim insanlarının yetişmesinin devam etmesidir. Bu da ancak akademik hayatın fidanlığı kabul edilen genç araştırmacıların, bilimsel kriterler çerçevesinde yetiştirilmesi ve bu kazanımlarını etkin bir şekilde aktarabilme ufkuna sahip olmalarını sağalmakla mümkündür.

 

Bu bakış açısı ile geliştirilen “Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Genç Araştırmacılar Çalıştayı’nın ilki 6 Nisan 2017 tarihinde Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezinde düzenlenecektir. Bu ilk çalıştayda, bölümümüz bünyesinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdüren araştırmacı arkadaşlarımız çalışma alanları ile ilgili sunumlar yapacaktır. İlk olması ve ayrıca teşvik edici olabilmesi gerekçesiyle, bu çalıştayda genç arkadaşlarımızı konu seçiminde özgür bırakmayı uygun gördük. Çalıştay kapsamında sözlü ve poster sunumlar ile birlikte sergiler yer alacaktır. Bu yönüyle çalıştayı bir bilim şöleni şeklinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu çalıştayda yer alacak sunumlar bölümümüz ve ülkemizdeki diğer arkeoloji bölümlerinden olan bilim insanlarından oluşan bir bilim kurulu tarafından yapılan ön inceleme sonucunda tespit edilecektir. Gerekli destek ve alt yapı temin edildiğinde, üniversitemiz bünyesinde yayın yapan ilgili dergilerden birinin, bir sayısı özel sayı olarak bu çalıştayda sunulan bildirilerin yayınlanması için ayrılması hedeflenmektedir. Bu çalıştay bölümümüzdeki genç araştırmacıları motive etmek ve çalışmalarında destekleyici olmak açısından son derece önem taşımaktadır. Temennimiz bu çalıştayın kısa sürede geleneksel bir hal alıp içerik, alan ve katılımcılarının çeşitlenerek devam edebilmesidir.

 

TARİH: 6 NİSAN 2017 PERŞEMBE

YER: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ NENEHATUN KÜLTÜR MERKEZİ