AVRUPA’DA FİLDİŞİNDEN YAPILMIŞ 34 BİN YILLIK VENÜS HEYKELCİĞİ KEŞFEDİLDİ

Neuwied’deki Araştırma Merkezi ile İnsan Davranışsal Evrim Müzesi (MONREPOS) ve Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz (RGZM) Enstitüsü uluslararası bir işbirliği projesi çerçevesinde Zeitz yakınlarındaki Burgenland eyaletindeki Breitenbach’ta bulunan Paleolitik Döneme tarihlenen kazı sahasında araştırmalar yürütüyor. Bu çalışmalar için Anıt Koruma Kurumu ve Saksonya-Anhalt Arkeoloji, 2009 yılından bu yana bir işbirliği içerisindedir.

Aga Nehri üzerinde geniş bir alana yayılan ve bir açık hava yerleşimi olarak bilinen araştırma sahası 1920’lerden bu yana bilinmektedir. Yerleşme, Aurignacian adı verilen (günümüzden yaklaşık 40.000-33.000 yıl önce) kültürün, en kuzeydeki temsilcisi ve Üst Paleolitik Dönemin Avrupa’daki en erken yerleşimi olarak nitelendirilir.

 

Breitenbach yerleşmesi geçmişten bu yana olağanüstü sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Örneğin, beş yıl önce yapılan çalışmalarda açıkça dünyanın en eski fildişi örnekleri ortaya çıkarıldı.

 

Kazı başkanı Dr. Olaf Jöris ve ekibi tarafından 2012 yılında bulunan bu fildişi parçalar “Venüs” figürleri olarak tanımlandı. Yapılan bu keşif, Paleolitik Döneme tarihlenen bir kadın heykelciğine aitti.  

 

Breitenbach’ta bulunan boyutları 1,4 cm ila 1,8 cm arasında değişen ve ilk bakışta çok göze çarpmayan özenle işlenmiş ve yüzeyleri parlatılmış bu küçük parçalar Swabian Alb’inde bulunan Hohle Fels Mağarası’nda keşfedilen figürinler ile de benzer özellikler taşıyor.

 

Aurignacian Döneminde üretilmiş bu figürinler şimdiye kadar yalnızca Swabian Alb’daki mağaradan biliniyordu. Figüratif heykellerin tüm Avrasya’da yaygın olarak bulunması ise Gravettien Dönemine (günümüzden yaklaşık 33.500-23.500 yıl önce) denk geliyor.

 

Breitenbach’ta saptanan bulgular, Aurignacian Dönemde yapılmış sembolik heykellerin Orta Avrupa kökenli ve sadece Güney Almanya ile sınırlı olmayan bir geleneğin parçası olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak bu çalışmalar bu fikrin Aurignacian’den Gravettien’e geçinceye kadar yayılmadığını gösteriyor.

 

Breitenbach bu nedenle muhtemelen zamanın sosyal etkileşimin dünya görüşlerindeki değişimi olarak anlaşılabilir bir bölgeler-üstü kültürel karmaşanın dönüm noktasıdır.

 

Geç Paleolitik Dönemin erken evreleri olan bu tip açık hava yerleşimlerinde buluntular nadiren korunmuş halde bulunur. Bu döneme ait elde ettiğimiz buluntular çoğunlukla sonradan ve sıklıkla kullanılmış olan mağaralardan elde edilir.

 

Aurignacian Dönemin son evresinde, Breitenbach yerleşmesi buzullaşmanın olduğu iskan alanlarının en kuzey ucunda yer alıyordu.

 

Modern insan olarak tanımladığımız Homo sapiens 40.000 yıldan biraz daha önce ilk olarak Avrupa’ya yerleşti. Homo sapiens Avrupa’ya geldiğinde, aralarında sınırlı bir genetik aktarım olmasına rağmen yavaş yavaş bastırdığı Neanterthal nüfusu ile karşılaştı.

 

Modern insanın ortaya çıkışı ile birlikte takı ve sanat Avrupa’da ilk kez ortaya çıktı.

 

Kaynak: https://archaeologynewsnetwork