AVRUPALI İLK ÇİFTÇİLERİN GENETİK KODLARINDA ANADOLU´NUN İZLERİ

Kumtepe Höyüğü´ndeki bir mezardan alınan DNA üzerinde yapılan araştırmalar, Avrupalı ilk çiftçilerin Anadolu kökenli olduğunu gösterdi.

Stockholm Üniversitesi Arkeolojik Araştırma Laboratuvarı'nda yapılan bir araştırma, Avrupalı çiftlerin atasının Anadolu'dan olduğunu gösterdi. Kumtepe'de 1994 yılında kazılan 6 numaralı mezardan alınan DNA örneklerinin sonuçları, araştırmanın büyük bir kısmını oluşturdu.

 

Anadolu'daki Kumpete Höyüğü'nden sağlanan malzeme çok bozulmuştu; fakat doktora öğrencisi Ayça Omrak, buradan, tarımın yayılmasına bağlı demografi ile ilgili sorularını yanıtlamak için yeterli DNA sağlayabildi. Çalışmalarını, Stockholm Üniversitesi Arkeolojik Araştırma Laboratuvarı'nde yürüten Ayça Omrak: "Daha önce bu kadar karmaşık bir malzemeyle çalışmamıştım; fakat laboravutarda çalıştığım her saate değdi. Avrupalı ilk çiftçileri, Anadolu'ya dek izlemek için Kumtepe'deki iskeletten elde ettiğim DNA'yı kullanabildim. Ayrıca, Truva'nın öncüsü olan Kumtepe'de bu malzemeyi çalışmak  çok keyifliydi." ifadelerini kullandı.

 

Stockholm Üniversitesi'nden Doç. Dr. Jan Storâ, çalışmada Ayça Omrak ile aynı fikirde. Sonuçlar, Avrupa kültür tarihi için Anadolu'nun önemini doğruluyor. Ayrıca, alandaki malzeme üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerektiğini düşünen Jan Storâ: "Bu bölgedeki malzemeyle çalışmak oldukça güç. Buradaki sıcaklıktan dolayı DNA bozuluyor;  fakat avcı-toplayıcı bir toplumdan bir tarım toplumuna doğru ilerlemeye neden olan sürecin nasıl işlediğini anlamak istiyorsak, bu malzemeyi kullanmamız gerekiyor." dedi.

 

Arkeolojik Araştırma Laboratuvarı'ndaki arkeogenetik araştırmasına başkanlık eden Anders Götherstörm ise, bu çalışmanın daha farklı olasılıkları işaret ettiğine katılarak: "Araştırmamızın sonuçları; Anadolu'nun,  Avrupa'nın Tarih Öncesi evresi üzerindeki önemine vurgu yapıyor. Fakat tarımsal gelişimin nasıl ilerlediğini tamamıyla anlamak için, Levant'taki (Doğu Akdeniz) malzemeyi incelememiz gerekiyor." dedi.

 

Stockholm'deki arkeogenetik grup, Anadolu ve İran'daki meslektaşlarıyla işbirliği içinde çalışmalarına devam ediyor.

 

 

eurekalert.org