BATIK ŞEHİRLERDEN ETKİLEYİCİ ESERLER

İngiltere’de ilk kez Mısır müzelerinden getirilenlerle birlikte son zamanlarda Akdeniz’de yapılan kazılarda bulunan toplam 250 etkileyici objeden oluşan, “Batık Şehirler: Mısır’ın Kayıp Dünyaları” isimli büyük bir sergi düzenleniyor.

Arkeologların çığır açıcı teknolojiler kullanarak suyun altından çıkardıkları bu eserler arasında kutsal heykeller, törensel objeler ve altın takılar bulunuyor. Bu eserler, daha önce Nil Nehri’nin ağzında bulunan iki antik Mısır şehrinden geliyor. Bunlardan biri bir ticaret merkezi olan Thonis-Heracleion, diğeri ise Mısır tanrılarına ibadette bir merkez konumunda olan Canopus. 90’lı yıllarında keşfedilen bu kentler, MS sekizinci yüzyıldan beri suyun altındaydı.

 

Yüzlerce yıl boyunca su altında kaldıktan sonra, sergilenme amacıyla British Museum’a götürülen bu antik Mısır buluntularından en dikkat çekici olanlarını sıraladık: 

 

1.     Daha önce Thonis-Heracleion’un tapınağını süsleyen, Tanrı Hapy’nin kırmızı granitten yapılmış devasa bir heykeli. Nil’in taşkınlarıyla ilişkilendirilen bu tanrı, bolluk ve bereketi sembolize ediyordu. Ptolemaios Hanedanlığı döneminin başlarına (MÖ 4. yüzyıl) tarihlenen heykelin, daha önce böyle büyük boyutlu olanına rastlanmamıştı. .

 

2.     İmparator Hadrianus dönemine tarihlenen Boğa tanrı Apis’in heykeli. İskenderiye’deki Helen-Antik Mısır tanrısı Serapis’in tapınağının (Serapeum’un) yer altı galerilerinin girişinde bulundu.

 

 

3.     Thonis-Heracleion yerleşmesinde keşfedilmiş, üzerinde Saϊs Hükümleri yazılı bir stel. I. Nektanebo tarafından ısmarlanmış bu stel, Kahire Mısır Müzesindeki Naukratis Steli  ile neredeyse aynı.

 

4.      Tanis’te, Firavun II. Şeşonk’un krali mezar odasında bulunan altın, lapis lazuli (lacivert taşı) ve camdan yapılmış bir takı. Teknenin altındaki altın plakanın sol tarafına oyulmuş yazıt sayesinde bu mücevherin I. Şeşhonk’a ait olduğu anlaşılıyor. Kolye üzerinde, yıldızlı bir gökyüzü altında kadim sularda yüzen bir güneş gemisi tasvir edilmiş. Lacivert taşından yapılmış güneş, İsis ve Neftis’in açılmış kanatlarıyla korunuyor ve doğruluk ve düzen tanrıçası Maat’ı Amon Ra’ya hüemrtlerini sunarken gösterir.

 

5.     Büyük İskender’in mermerden bir posthumus (ölümünden sonra yapılmış) portresi. MÖ 2. veya 1. yüzyıla ait genç betimlenmiş portre.

 

6.     Ptolemaios döneminden, pembe granitten bir ‘bahçe teknesi’. Thonis-Heracleion kentinde ulaşılan bu buluntu MÖ 4. ile 3. yüzyıl arasına tarihleniyor.

 

7.     Tamamlanmış gerçek boyutundan nispeten fazla olan başsız bir Arsinoe heykeli. İsis gibi giydirilmiş ve kesin olarak Ptolemaios Hanedanlığı’ndan bir kraliçeye (büyük olasılıkla II. Arsinoe’ye) ait olan heykelin üzerinde işlenmiş kumaş, bir düğümle bağlanmıştı Bu stil o dönemde kraliçeleri temsil ediyordu. Heykel, Canopus şehrinde ortaya çıkarılmış. 

 

historyextra.com