BEYDAĞLARI

Üç Kültürün Buluştuğu Bölge

Söz konusu bölgede farklı karakterler gösteren yerleşimler nedeniyle, yerleşim arkeolojisi araştırmaları için zengin örnekler ele geçmiş, kentler ve çevresinde bulunan köy, çiftlik, garnizon gibi birimlerle ilişkileri belirlenmiştir. Özellikle Hellenistik, Roma ve Bizans dönemleri açısından var olan bilimsel sorunların çözümüne katkı sağlayacak verilere de ulaşılmıştır. Bölgenin Roma Dönemi sanat ve mimarlığının taşra boyutları konusuna ilişkin pek çok kalıntı tespit edilmiştir. Dağlık yerleşimlerde şehircilik konusunda önemli örnekler saptanmış ve şehircilik açısından incelenmiştir. Genellikle sarp topografyaya sahip yerleşimlerde temel başarının teraslama ve arazinin doğasına uygun planlamadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Özellikle...