BİLİNEN EN ESKİ ROMA SUR DUVARI ASKERLERİ AZILI KORSANLARDAN KORUMAK İÇİN YAPILMIŞ

İtalya´da havadan yapılan lazer taraması sonucunda yaklaşık 2 bin yıl önce korsanlarla savaşan askerin kaldığı bilinen en eski Roma askeri kampına ait antik sur duvarları ortaya çıkartıldı.

İtalya'da havadan yapılan lazer taraması sonucunda yaklaşık 2 bin yıl önce korsanlarla savaşan askerlerin kaldığı bilinen en eski Roma askeri kampına ait antik sur duvarları ortaya çıkartıldı. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre İtalya'daki modern Trieste şehrinin temellerini oluşturduğu düşünülen bu sur duvarlarının ve askeri kampın Romalıların ordularını nasıl geliştirdiklerine dair bilgi sağlayacağı umut ediliyor. 

Roma ordusu bir uygarlığın üç ayrı kıtaya yayılmasına yardımcı olmuş dünyanın en iyi orduları arasında kabul ediliyordu. Roma ordusunun kilit noktası oldukça düzenli bir askeri kamp düzenine sahip olmasıydı. 

Araştırmacılar Roma ordusunun temelinin nereden geldiğini henüz bilmediklerini belirtmekteler. Şu ana kadar en eski Roma askeri kamplarının İspanya'daki Numantia ve Pedrosillo'da olduğu ve bunların yaklaşık olarak MÖ 154 ve 155 yıllarına tarihlendiği bilinmekte idi. Fakat bu çalışmada bahsi geçen Roma askeri kampının yaklaşık olarak MÖ 178 yılında inşa edilmiş olduğu tahmin ediliyor ve bu nedenle de İspanya'da bulunan ve en eski Roma askeri kampı olarak bilinen kampları yeniden tarihlenmeye itiyor. Bu bulunan sur duvarlarının modern Trieste şehrinin atası olan Tergeste kolonisi yerleşiminin temel duvarları olarak kullanılmış olabileceği düşünülüyor.

Trieste'de bulunan Abdus Salam Uluslararası Teorik Fizik Merkezi'nde ve Roma'da bulunan Fermi Merkezi'nde arkeolog olarak çalışan araştırma sahibi Federico Bernandino, Live Science'a yaptığı açıklamada bu sur duvarlarının çok büyük bir olasılıkla Roma dünyasına ait şimdiye kadar bulunan en eski Roma askeri kamp örneği olduğunu belirtiyor. 

Bilim adamları, İtalya'nın kuzeydoğusu yakınlarında, Slovenya sınırında bulunan Trieste körfezinin en iç kısmında yer alan Muggia Koyu'nda analizler yapmış ve bu alanın kuzey Adriyatik kıyısında yer alan en iyi korunmuş doğal limanlarından biri olduğunu ve dolayısıyla bir yerleşim alanı için ideal bir nokta olduğu sonucuna varmışlardır. 

Araştırma ekibi bir helikoptere bağlı bir lazerli tarama cihazı ve lidar  (ışık tespiti ve ölçümü tekniği için kullanılan kısaltma) kullanarak alanı taramışlardır.Yine Trieste' de bulunan Abdus Salam Uluslararası Teorik Fizik Merkezi'nde ve Roma'da bulunan Fermi Merkezi'nde fizikçi olan ikinci yazar Claudio Tuniz lidarı "lidar bir teleskop gibi, gözle görlemeyen dünyaları görmemize yardımcı oluyor. Ağaçların ve diğer arazi unsurlarının altına saklanmış olan geniş arkeolojik yapıların tespit edilmesinde kullanılıyor. Lidar kullanımında daha önceden araştırması yapılmış şehir alanlarında bile oldukça şaşırtıcı sonuçlar elde edebiliyoruz " diye açıklıyor. "Lidar yardımı ile geleneksel metotlarla bulunması bir yüzyıl süren arkeolojik yapıları bir kaç ay içerisinde bulmak mümkün" diye ekliyor.  

San Rocco'da bulunan askeri kampa ait kalıntılar da arkeolojik arazi çalışması, yer radarı ve lidar kullanılarak bulunmuş durumda. Araştırmacılar, arazide yapılan kısa bir gezintinin bile Roma askeri için ayakkabı yapımında kullanılan iri başlı çiviler ve yağ, şarap ve diğer yiyeceklerin depolanmasında kullanılan Roma amfora parçaları gibi Roma dönemine ait izler bulunmasına yeterli olduğunu belirtiyorlar. 

Bu askeri kampın görece büyük bir kamp olduğu (yaklaşık 13 hektar)  ve 25 metre genişliğe sahip rampalara sahip görkemli sur duvarlarına sahip olduğu yeni çalışmalar sonucu ortaya çıkan bilgiler arasında. Muggia Koyu'nun günümüzdeki sahil şeridinin en iç kısmından 2 km uzaklıkta ve stratejik olarak oldukça merkezi bir noktada, bir tepenin üstünde yer almakta olan bu kamp alanının iki küçük sur duvarı ile çevrili olduğu görülüyor. Bir tanesi Montedoro sırtında bulunan geniş bir terata Rosandra nehrine yukarıdan bakar şekilde yapılmış, diğeri ise Muggia Koyu'na ve Trieste Körfezi'ne ulaşan yolları yukarıdan görecek şekilde yapılmış.

Bu kamp, İtalya'da keşfedilen ilk Roma askeri kampı olmak ile birlikte yeni keşfedilen sur duvalarının büyük olasılıkla Roma savaşları zamanında Istria Yarımadası'nı kontrol altında tutan ve Histri olarak bilinen insanlara karşı yapıldığı düşünülmekte. Bu sur duvarlarının bir diğer amacı da komşu şehir Aquileia'yı Istria istilasından korumak için olduğunu belirten Tuniz, bu limanın şarap, zeytin yağı ve köle ticareti için oldukça önemli bir merkez olduğunu belirtiyor. Aquileia daha sonra Roma İmparatorluğu'nun başkentlerinden biri halini almıştır. 

Roma tarihçisi Livy Histrilerden azılı korsanlar olarak bahsediyor.

"Livy'e göre, anlaşmazlığın ilk aşamasında, Roma Uygarlığı'nın iki lejyonu Histriler tarafından yenilgiye uğratılmış ve kampın kontrolu kaybedilmiştir" diyen Bernandini, Livy'nin Histrilerin kamp içinde çok fazla şarap bulup içtiklerini ve bu durumun Romalıların kampı kolaylıkla almalarına yardımcı olduğunu söylüyor. 

San Rocco'da bulunan seramik parçaları bu alanın MÖ 3. yüzyıl sonu ile MÖ 2.yüzyılın ilk yarısı arasında bir zamana ait olduğunu göstermiştir. Bernardini'ye göre alanda yapılacak incelemeler erken Roma askeri mimarisi ve Roma askeri kamplarının çıkış noktası hakkında oldukça önemli bilgiler sunacak olması açısından çok önemlidir. 

San Rocco'nun tarihi, büyüklüğü ve yeri Livy'nin kayıtlarında MÖ 718'de inşa edildiğini belirttiği bir askeri kamp ile uyuşmaktadır. Antik kaynaklar bu askeri kampın Romalılar tarafından Tergeste'nin oluşturulmasına kadar kullanıldığını işaret etmektedir. 

Tuniz, Bonna ya da Born, Vindobona ya da Viyana , Eburacum ya da York ve Argentorae ya da Strazburg gibi bir çok Avrupa  şehrinin antik  Roma askeri sur duvarları üzerine kurulmuş olduğunu belirtiyor. 

Bilim adamları bu alanlarda büyük ölçekli arkeolojik kazılar yapmayı planlamaktadır. Buluntuların detaylı bir açıklaması 16 Mart 2015'te Proceedings of the National Academy of Science Journal'ında yayınlanmıştır. 

kaynak: http://www.livescience.com/50152-oldest-roman-fort-protected-soldiers-from-pirates.html