BİR ANADOLU İMPARATORLUĞUNUN KEŞFİ

Bir ANADOLU İmparatorluğunun Keşfi Çalıştayı 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi´nde

1914/1915 yıllarında Bedrich Hrozny, müttefik Avusturya-Macaristan genç bir subay olarak İstanbul Arkeoloji Müzesinde çivi yazılı tablet arşivinde çalışma imkanı bulmuştur. I. Dünya Savaşı sürerken kendisi bu müzede özellikle o dönem için henüz okunamayan Hititçe tabletler üzerinde çalışmıştır. 15 Kasım 1915'te Bedrich Hrozny, Berlin'de Önasya Derneği'nin düzenlediği bir konferans ile Hititçe'nin çözümünü ilan etmiştir. Meslektaşı Ernst Weidner'e göre bu tarih "Hititoloji biliminin de doğum günüdür".