BİZANS İSTANBUL’U ANAMED’DE SERGİLENİYOR

Koç Üniversitesi 3. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu bu yıl 24-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Koç Üniversitesi 3. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu bu yıl 24-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sempozyum kapsamında, amatör fotoğrafçı  Nicholas V. Artamonoff’un 1930-1947 yılları arasında İstanbul’da çektiği fotoğraflar sergilenecek. “Artamonoff: Bizans İstanbul’u İmgeleri, 1930-1947” sergisinde, kentin tarihiyle yakından ilgilenen Artamonoff’un perspektifinden İstanbul’daki Bizans mirası sunuluyor. Sergi, 6 Ekim’e kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

Rus asıllı amatör fotoğrafçı Nicholas V. Artamonoff’un İstanbul’da yaşadığı 1922-1947 yılları arasında çektiği fotoğraflardan oluşan “Artamonoff: Bizans İstanbul’u İmgeleri, 1930-1947” sergisi 26 Haziran’da kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Koç Üniversitesi AnaMed tarafından gerçekleştirilen, Bizans’ta Ticaret temasının etraflıca işleneceği 3. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu kapsamında açılan sergi, 6 Ekim’e kadar Beyoğlu AnaMed binasında ziyaret edilebilecek.

Rus asıllı amatör fotoğrafçı Nicholas V. Artamonoff’un 1930-1947 yılları arasında İstanbul’daki Bizans mimarlık mirası ve insan manzaraları fotoğraflarından oluşan sergi, o dönemden beri köklü bir değişim geçiren kentin benzersiz bir kaydını oluşturuyor. Robert Kolej’de okuduğu ve çalıştığı yıllarda fotoğrafçılığa ve İstanbul’un kültürel mirasına merak saran Artamonoff’un eserlerine çok kapsamlı bir araştırma sonucu ulaşıldı.

Artamonoff’un fotoğraflarında resmedilen anıtlardan bazıları arada geçen zamanda hasar görürken, bazıları kötü restorasyonlardan geçmiş ya da İstanbul’da yaşanan muazzam kentsel ve demografik büyüme sonucunda başka yapıların arasında kaybolmuştur. Artamonoff, yaşamın her alanında hızlı bir dönüşümün yaşandığı dönemde, fotoğraf makinesiyle, anıtların, arkeolojik sit alanlarının, kent manzaralarının, uzmanların ve sıradan insanların o anki hallerini yakaladığı fotoğraflarıyla, Bizans kalıntılarını kentin gündelik yaşamına katıyor. Kentsel doku, tarihi binaların ve kalıntıların yeniden kullanımları ve dönüşümleri, Artamonoff fotoğraflarında tekrarlanan temaları oluşturuyor.

 

Artamonoff’un 1033 fotoğrafının büyük bölümü Washington’daki Dumbarton Oaks Research Library and Collection bünyesindeki Image Collections and Fieldwork Archives ile Smithsonian Institution’a bağlı Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Archives’daki Myron Bement Smith Koleksiyonu’nda bulunuyor. Sergide bu fotoğraflardan bir seçkinin yanı sıra İstanbul Robert Kolej arşivinden fotoğrafçıyla ilgili orijinal belgeler de sergileniyor.

Artamonoff fotoğraflarından oluşan dijital sergiye http://icfa.doaks.org/collections/artamonoff/ adresinden ulaşılabilir.

Editöre Not:

“Artamonoff: Bizans İstanbul’u İmgeleri, 1930-1947” sergisi ve kataloğu, 24-27 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Üçüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu kapsamında hazırlandı. Bu çalışma, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AnaMed), Dumbarton Oaks, Freer|Sackler ve Robert Kolej arasındaki işbirliğinin ürünüdür.