Bizans Uzmanlarından Sultanahmet Protestosu

Bizans tarihi, sanat tarihi, arkeoloji  uzmanları bir araya gelerek Sultanahmet´teki otel inşaatı sonucu tarihi duvarların yok olmasını protesto etmek amacıyla bir duyuru hazırladı

19 Şubat 2012

Türkiyeli Bizans uzmanları olarak yetkilileri ve halkımızı İstanbul Tarihi Yarımada’ya sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bizans tarihi, sanatı, mimarlığı ve arkeolojisi uzmanı öğretim üyeleri ve kentine sahip çıkan bireyler olarak, İstanbul, Sultanahmet Mahallesi, Küçükayasofya Caddesi ve Şifa Hamamı Sokak'ın birleştiği yerdeki inşaat ile ilgili gelişmeleri derin bir kaygı ile karşılıyoruz. Sultanahmet Mahallesi, 98 ada, 22-32-33 parsellerdeki binalar son bir kaç ay içinde yıkılmakla kalmamış, temel kazısında karşılaşılan Bizans ya da Bizans öncesi döneme ait tarihi duvarlar yerle bir edilmiştir. İstanbul Arkeoloji Müzeleri uzmanları tarafından bu yıkımın 15 Aralık 2011 tarihli bir raporla tespit edilmesine ve gerekli mercilere iletilmesine rağmen söz konusu yerde Şubat ayının başı itibarıyla beş katlı yeni bir bina inşa edilmiştir. Yıkımın 4 Numaralı Koruma Kurulu'nun gündemine 18 Ocak 2012 tarihinde, yani bir ay gibi çok geç bir tarihte alınması ve Fatih Belediyesi yetkililerinin iddia ettikleri gibi müteaddit kereler kontrol yapmalarına ve iki kez mühürlemelerine rağmen inşaatın beş katının da bitmiş olması açıklama gerektiren durumlardır. 8 Şubat 2012 tarihinde Kültür Bakanlığı ve Fatih Belediyesi'nin yeni yapılan binayı yıkma yönünde karar almaları kendi içinde doğru bir karar olsa da yok edilen duvarları geri getirmeyecektir. Önce sorunun ortaya çıkmasına katkıda bulunup sonra onu çözmeye çalışmak yerine olası sorunların önlemini baştan almak ilerde başka tarihi eserlerin yok olmasını engelleyecektir.Tarihi Yarımada Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine tarihlenen yeraltı ve yerüstü kalıntıları ile sadece Türkiye'nin değil, Dünya Mirası Listesi'nde olmasının da gösterdiği gibi, dünyanın göz bebeğidir. Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının dini ve siyasi merkezini temsil eden yapılara ev sahipliği yapması sebebiyle özellikle Sultanahmet bölgesi çok daha dikkatli bir şekilde korunmalı, bu bölgede yapılacak her türlü inşaat faaliyeti, yerel yönetimlerin, müzelerin, koruma kurulunun, ve akademik çevrelerin çok daha etkin ve bilinçli işbirliği ile denetlenmelidir. İstanbul'un tarihi mirası kurumların vurdumduymazlığına ve kişilerin açgözlülüğüne kurban edilmeyecek kadar değerlidir. Saygılarımızla Bizans tarihi, sanatı, mimarlığı ve arkeolojisi uzmanları: Ali Tirali, Doktora Öğr., EHESS-Boğaziçi Üniversitesi Anestis Vasilakeris, Dr., Boğaziçi Üniversitesi Ayça Tiryaki, Yard. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Aygül Ağır, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Ayla Ödekan, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Ayşın Özügül, Yard. Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi Bedia Yelda Uçkan, Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi Birsel Küçüksipahioğlu, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Buket Coşkuner, Dr.Buket Kitapçı Bayrı, Öğr. Gör. Dr., Bilgi Üniversitesi Dirk Krausmüller, Yard. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi Ebru Altan, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Ebru Parman, Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi Ece Turnator, Doktora Öğr., Harvard Üniversitesi Elif Keser-Kayaalp, Yard. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi Elmon Hançer, Dr.Engin Akyürek, Prof. Dr., İstanbul Üniveritesi Esra Güzel Erdoğan, Öğr. Gör. Dr., Marmara Üniversitesi Fahriye Bayram, Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Ferda Barut, Öğr. Gör., Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Feride İmrana Altun, Doktora Öğr., Ege Üniversitesi Feridun Özgümüş, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Filiz İnan, Öğr. Gör. Dr., Uludağ Üniversitesi Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, Öğr. Gör., Pamukkale Üniversitesi Günder Varinlioğlu, Dr., Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi Koray Durak, Yard. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi Kutlu Akalın, Dr.Lale Doğer, Yard. Doç. Dr., Ege Üniversitesi Melda Ermiş, Ar. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi Merih Danalı, Doktora Öğr., Harvard Üniversitesi Meryem Acara Eser, Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Mete Mimiroğlu, Doktora Öğr., Selçuk Üniversitesi Metin Ahunbay, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Mine Kadiroğlu-Leube, Prof. Dr. Anadolu ve Çevresinde ORTAÇAĞ'ın editörü Muradiye Öztaşkın, Öğr. Gör., Pamukkale Üniversitesi Mustafa Daş, Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Nevra Necipoğlu, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi Nilgün Elam, Öğr. Gör. Dr., Anadolu Üniversitesi Nilüfer Peker, Öğr. Gör. Dr., Başkent Üniversitesi Nirva Yanıkbaca, Doktora Öğr., İstanbul Üniversitesi Örgü Dalgıç, Dr., Amerikan Katolik Üniversitesi Paul Magdalino, Prof. Dr., Koç Üniversitesi Scott Redford, Prof. Dr., Koç Üniversitesi Sema Doğan, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Suna Çağaptay, Yard. Doç. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi Şahin Kılıç, Ar. Gör. Dr., Uludağ Üniversitesi Turhan Kaçar, Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi Yalçın Mergen, Öğr. Gör. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Yaman Dalanay, Doktora Öğr., Oxford Üniversitesi Yasemin Bağcı, Doktora Öğr., Amsterdam&Leiden Üniversitesi Zeliha Demirel Gökalp, Yard. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi