BİZANS’TA TİCARET / TRADE IN BYZANTIUM

Üçüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Third International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium

 

Bülteni                                                                           06.05.2013

3. ULUSLARARASI SEVGİ GÖNÜL BİZANS ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BAŞLIYOR

Türkiye'de ve yurtdışında sürdürülen

Bizans araştırmalarını uluslararası platformda paylaşmak ve

kültürel miras bilincini artırmak amacıyla düzenlenen

“3. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu” başlıyor. 24-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek sempozyumun bu yılki teması “Bizans’ta Ticaret”…

 

Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AnaMed) tarafından organize edilen “Üçüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu” 24-27 Haziran 2013 tarihleri arasında Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki AnaMed binasında gerçekleştirilecek. Bizans dönemine yönelik Türkiye’deki bilimsel araştırmaların yaygınlaşması, toplumun Bizans kültür mirasına sahip çıkması için önemli çalışmalarda bulunan rahmetli Sevgi Gönül'ün anısına düzenleniyor.

2007 yılından itibaren her 3 yılda bir düzenlenen sempozyumda, bu yıl “Bizans’ta Ticaret” teması işlenecek. 4 gün boyunca, 34 bildirinin sunulacağı 14 oturumda, son dönemlerdeki arkeolojik keşifler ve yazılı kaynakların yeni okumaları ışığında, Bizans dünyasında ticaret konusunda ulaşılan güncel bulgu ve belgeler aktarılacak. Bizans dönemi üzerine yapılan çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak ve genç Bizans araştırmacılarının yetişmesine destek olmak amacıyla düzenlenen sempozyuma, konuya ilgi duyan herkes katılabilecek.

Sempozyum Kapsamında 2 Sergi

Sempozyum kapsamında ayrıca, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde “Saklı Liman’dan Hikayeler: Yenikapı’nın Batıkları”, AnaMed’de ise “Artamonoff: Bizans İstanbul’u İmgeleri, 1930-1947” sergileri sanat ve tarih severlere kapılarını açacak. Yenikapı batıklarının sergileneceği “Saklı Limandan Hikayeler” yıl boyunca, Bizans dönemine ait tarihi yapıların görüleceği “Artamonoff: Bizans İstanbul’u İmgeleri” ise 6 Ekim 2013’e kadar ziyaret edilebilecek.

Her iki sergi için hazırlanan ve ele alınan konuların daha detaylı incelendiği katalogların yanı sıra; 2010 yılında gerçekleştirilen “İkinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu”nda sunulan bildirilerin yer alacağı kitap sempozyumla eşzamanlı olarak yayımlanacak.

1
Üçüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu
Third International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium
BİZANS’TA TİCARET TRADE IN BYZANTIUM
AnaMed Oditoryumu RCAC Auditorium
24‒27 Haziran June 2013
24 Haziran June Pazartesi Monday
09:00 – 09:45 Açılış Konuşmaları Opening Speech
Ömer M. Koç, Zeynep Mercangöz
I. Tüccarlar ve Pazar Yeri / Merchants and the Marketplace
Tartışmacı Discussant: Athanasios Markopoulos
09:45 – 10:15 Paul Magdalino
Konstantinopolis’te Tüccarlar
The Merchant of Constantinople
10:15 – 10:45 Michel Kaplan
On ila On İkinci Yüzyıllar Arasında Bizans’ta Keşişler ve Ticaret
Monks and Trade in Byzantium from the Tenth to the Twelfth Century
10:45 – 11:15 Brigitte Pitarakis
Bizans’ta Pazar Yeri: Gündelik Yaşama ve Maddi Kültüre Açılan bir Pencere
The Byzantine Marketplace: A Window onto Daily Life and Material Culture
11:15 – 11:30 Tartışma Discussion
11:30 – 11:45 Ara Break
2
II. Konstantinopolis’in Dış Ticareti / Foreign Trade in Constantinople
Tartışmacı Discussant: Alessandra Ricci
11:45 – 12:15 David Jacoby
Akdeniz ile Karadeniz Arasında Bir Ara Durak Olarak Konstantinopolis, On İki ila On Beşinci Yüzyıllar
Constantinople as a Transit Station between the Mediterranean and the Black Sea, Twelfth to Fifteenth Centuries
12:15 – 12:45 Aygül Ağır
Bizans Başkentinde Müslüman Tacirler İçin Mimarlık: Mitaton
Architecture for Muslim Merchants in the Byzantine Capital: Mitaton
12:45 – 13:00 Tartışma Discussion
13:00 – 14:30 Yemek Lunch
III. Konstantinopolis’in Limanları I / The Harbors of Constantinople I
Tartışmacı Discussant: Cemal Pulak
14:30 – 15:00 Rahmi Asal - Süleyman Eskalen
Marmaray Arkeolojik Kazıları Işığında Prosphorion Limanı
The Prosphorion Harbor in the Light of the Marmaray Archaeological Excavations
15:00 – 15:30 Ufuk Kocabaş
Dünyanın En Büyük Ortaçağ Gemi Batığı Koleksiyonu: Yenikapı Batıkları
The World’s Largest Collection of Medieval Shipwrecks: The Yenikapı Shipwrecks
15:30 – 15:45 Tartışma Discussion
15:45 – 16:00 Ara Break
IV. Konstantinopolis’in Limanları II / The Harbors of Constantinople II
Tartışmacı Discussant: Oğuz Tekin
16:00 – 16:30 Zeynep Kızıltan - Mehmet Ali Polat
Yenikapı Batıkları ve Yükleri
The Yenikapı Shipwrecks and Their Cargoes
16:30 – 17:00 Gülbahar Baran Çelik
Konstantinopolis Kuyumculuğu ve Theodosius Limanı Buluntuları
Constantinopolitan Jewelry and the Findings from the Harbor of Thedosius
17.00 – 17.30 Vera Bulgurlu
Yenikapı’daki Theodosius Limanı Kazılarından Kurşun Bizans Mühürleri
Byzantine Lead Seals from the Theodosian Harbor Excavations at Yenikapı
17:30 – 17:45 Tartışma Discussion
3
25 Haziran June Salı Tuesday
V. Batı Anadolu ve Ege Denizinde Ticaret Ağları ve İletişim I
Commercial Networks and Communications in Western Asia Minor and the Aegean Sea I
Tartışmacı Discussant: Sabine Ladstätter
09:15 – 09:45 Jean-Claude Cheynet
Yeni Kommerkiarios Mühürleri
New Seals of the Kommerkiarioi
09:45 – 10:15 Mehmet Kahyaoğlu
Bizans İmparatorluğunun Son Döneminde Portolan Haritaları ve Batı Anadolu Liman Kentleri
Portolan Charts and Harbor Towns in Western Asia Minor towards the End of the Byzantine Empire
10:15 – 10:45 Yaman Dalanay
Bizans ve Bizans Sonrası Dönemlerde Batı Anadolu’da İletişim ve Ticaret: Ephesus Örneği
Communications and Trade in Western Asia Minor during the Byzantine and Post-Byzantine Periods: The Case of Ephesus
10:45 – 11:00 Tartışma Discussion
11:00 – 11:15 Ara Break
VI. Batı Anadolu ve Ege Denizinde Ticaret Ağları ve İletişim II
Commercial Networks and Communications in Western Asia Minor and the Aegean Sea II
Tartışmacı Discussant: Rahmi Ünal
11:15 – 11:45 A. Harun Özdaş
Türkiye’nin Ege Kıyılarında Keşfedilen Bazı Bizans Batıkları
Some Byzantine Shipwrecks Discovered on the Aegean Sea Coast of Turkey
11:45 – 12:15 Andreas Külzer
Bizans Lydiası: İletişim Hatları ve Yerleşimler Üzerine Bazı Tespitler
Byzantine Lydia: Some Remarks on Communication Routes and Settlements
12:15 – 12:45 Scott Redford
Kervansaraylar ve Ticaret
Caravanserais and Commerce
12:45 – 13:00 Tartışma Discussion
13:00 – 14:30 Yemek Lunch
4
VII. İznik ve Trabzon Devletlerinde Ticaret / Trade in the States of Nicaea and Trebizond
Tartışmacı Discussant: Chris Lightfoot
14:30 – 15:00 Ece Turnator
Livistros Rhodamne Romansından Yola Çıkarak İznik Devleti’nde On Üçüncü Yüzyılda Ticaret
Trade in the State of Nicaea Based on the Romance of Livistros Rhodamne (Thirteenth Century)
15:00 – 15:30 Aslıhan Akışık Karakullukçu
On Üç ila On Beşinci Yüzyıllar Arasında Trabzon İmparatorluğu: Ticaret ve Kültür
The Empire of Trebizond (Thirteenth-Fifteenth Centuries): Commerce and Culture
15:30 – 16:00 Murat Keçiş
Trabzon İmparatoru III. Aleksios’un Khrisobulloslarına Göre Venediklilerin Trabzon Ticareti Hakkında Gözlemler
Observations on the Trade of the Venetians with Trebizond, Based on the Chrysobulls of Alexios III, the Emperor of Trebizond
16:00 – 16:15 Tartışma Discussion
16:15 – 16.30 Ara Break
VIII. Likya’nın Liman Kentleri / The Harbor Cities of Lycia
Tartışmacı Discussant: Hansgerd Hellenkemper
16:30 – 17:00 Engin Akyürek
Andriake: Bizans Döneminde Myra’nın Limanı
Andriake: The Harbor of Myra in the Byzantine Period
17:00 – 17:30 Yelda Olcay Uçkan
Olympos'ta Ticaret
Trade in Olympos
17:30 – 17:45 Tartışma Discussion
5
26 Haziran June Çarşamba Wednesday
IX. Ticari Mallar I: Beslenme ve İlaç / Commodities I: Nutrition and Medicine
Tartışmacı Discussant: Henry Maguire
09:15 – 09:45 Johannes Koder
Konstantinopolis İçin Tuz Tedariği
Salt for Constantinople
09:45 – 10:15 Koray Durak
Bizans Tıbbında İthal İlaçlar: Ortaçağda Bizanslılar ile Müslümanlar Arasında Tıbbi Ürünlerin Ticareti
Imported Drugs in Byzantine Medicine: Commerce in Medicinal Items between Byzantines and Muslims in the Middle Ages
10:15 – 10:45 Dionysios Stathakopoulos
Ticaret Alanı Olarak Tıp: Geç Ortaçağda Doğu Akdeniz’de Tüccar Olarak Doktorlar ve Emtia Olarak İlaçlar
Medicine as Business: Physicians as Merchants and Drugs as Commodities in the Late Medieval Eastern Mediterranean
10:45 – 11:00 Tartışma Discussion
11:00 – 11:15 Ara Break
X. Ticari Mallar II: Köleler ve Kereste / Commodities II: Slaves and Wood
Tartışmacı Discussant: Melek Delilbaşı
11:15 – 11:45 Youval Rotman
Ortaçağda Uluslararası Köle Ticareti ve Bizans
Byzantium and the International Slave Trade in the High Middle Ages
11:45 – 12:15 Cécile Morrisson
Bizans’ta Kereste Ticareti: Veriler ve Yasal Düzenlemeler
Trading in Wood in Byzantium: Evidence and Regulations
12:15 – 12:30 Tartışma Discussion
12:30 – 14:00 Yemek Lunch
XI. Ticari Mallar III: Seramik (1) / Commodities III: Ceramics (1)
Tartışmacı Discussant: Günder Varinlioğlu
14:00 – 14:30 Nergis Günsenin
Ganos Limanından Portus Theodosiacus’a
From the Harbor of Ganos to the Portus Theodosiacus
6
14:30 – 15:00 Joanita Vroom
Bizans İmparatorluğunda Dört Ticaret Merkezi: Butrint, Atina, Ephesus ve Tarsus’un İlk Defa Karşılaştırılması
Four Centers of Trade in the Byzantine Empire: A First Comparison of Butrint, Athens, Ephesus and Tarsus
15:00 – 15:15 Tartışma Discussion
15:15 – 15:30 Ara Break
XII. Ticari Mallar IV: Seramik (2) / Commodities IV: Ceramics (2)
Tartışmacı Discussant: Ebru Parman
15:30 – 16:00 Lale Doğer - Harun Özdaş
Adrasan: Bir Bizans Batığından Seramik Buluntular
Adrasan: Ceramic Finds from a Byzantine Shipwreck
16:00 – 16:30 Véronique François
Bizans Seramiklerinin Dağılım Atlası: Bizans’ta Çömlek Ticaretine Yeni Bir Yaklaşım
A Distribution Atlas of Byzantine Ceramics: A New Approach for Pottery Trade in Byzantium
16:30 – 16:45 Tartışma Discussion
27 Haziran June Perşembe Thursday
XIII. Ticaretin Düzenlenmesi I / Regulation of Trade I
Tartışmacı Discussant: Koray Durak
09:15 – 09:45 Peter Sarris
I. Iustinianus’tan II. Basileios’a Bizans Hukukunda Tüccarlar, Alım Satım ve Ticaret
Merchants, Trade, and Commerce in Byzantine Law from Justinian I to Basil II
09:45 – 10:15 Jean-Michel Carrié
Geç Antik Dönemden Onuncu Yüzyıla Kadar Bizans'ta Ticari Düzenleme Kalıplarındaki Değişiklikler: Resmi Süreklilik ve Kayda Değer Kesintiler
Changes in Patterns of Trade Regulations from Late Antiquity through the Byzantine Tenth Century: Formal Continuity and Substantial Discontinuity
10:15 – 10:30 Tartışma Discussion
10:30 – 10:45 Ara Break
7
XIV. Ticaretin Düzenlenmesi II / Regulation of Trade II
Tartışmacı Discussant: Elizabeth A. Zachariadou
10:45 – 11:15 Kostis Smyrlis
On Bir ila On Dördüncü Yüzyıllar Arasında Bizans’ta Devlet Maliyesi ve Ticaretin Vergilendirilmesi ile Düzenlenmesi
The Taxation and Regulation of Trade and State Finances in Byzantium, Eleventh to Fourteenth Centuries
11:15 – 11:45 Chris Entwistle
Bizans Ağırlıkları: Tipolojiler ve Dağılım
Byzantine Weights: Typologies and Patterns of Distribution
11:45 – 12:00 Tartışma Discussion
12:00 – 12:15 Ara Break
12:15 – 13:15 Kapanış Paneli Closing Panel
Nevra Necipoğlu - John Haldon - Michael McCormick

Üçüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu

Bizans’ta Ticaret

24 – 27 Haziran 2013

 • Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Türkiye’deki Bizans dönemine yönelik bilimsel araştırmaların yaygınlaşması ve toplumun Bizans kültür mirasına sahip çıkması için çaba göstermiş rahmetli Sevgi Gönül'ün (1938-2003) anısına düzenleniyor.

 

 • Her üç yılda bir gerçekleştirilen sempozyumun amacı; Türkiye'de ve diğer ülkelerde sürdürülen bilimsel araştırmaları uluslararası bir platformda paylaşmak, bildirilerin yayımlanması aracılığıyla kamuoyuna sunarak kültürel miras bilincini arttırmak, bu alana yönelik çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak ve genç Bizans araştırmacılarının yetişmesine destek olmaktır.

 

 • İlk kez 2007 yılında gerçekleştirilen sempozyum, Vehbi Koç Vakfı tarafından organize edildi. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek sempozyum, Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi tarafından düzenlenecek.

 

 • Üçüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, 24-27 Haziran 2013 tarihleri arasında Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki AnaMed'de gerçekleştirilecek.

 

 • Bu sene ana başlığı, "Bizans’ta Ticaret" olarak belirlenen sempozyum, alanında uzman araştırmacıları İstanbul’da buluşturacak.

 

 • 4 gün sürecek sempozyumda 14 oturumda, 34 bildiri sunulacak, 3 panelist tartışacak. Yurtiçi ve yurtdışından 200’ün üstünde katılımcının sempozyumu takip etmesi bekleniyor.

 

 • Sempozyum kapsamında İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde “Saklı Limandan Hikayeler: Yenikapı’nın Batıkları”, AnaMed’de  ise “Artamonoff: İstanbul’da Bizans İmgeleri, 1930-1940” başlıklı 2 sergi düzenlenecek.

 

 • Sempozyuma, biri 2010 bildiri kitabı, biri kazı kitabı ve diğer ikisi sergi katalogları olmak üzere toplam dört yayın eşlik edecek.

Sempozyum Kapsamında Gerçekleştirilecek Sergiler

 • Saklı Limandan Hikayeler:  Yenikapı’nın Batıkları

Tarih: 24 Haziran 2013 - 2014

Yer: İstanbul Arkeoloji Müzeleri

 

Üçüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilecek “Saklı Limandan Hikayeler: Yenikapı’nın Batıkları” sergisi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde ziyarete açılacak. Sergide, İstanbul tarihinin en kapsamlı arkeolojik kazıları sonucunda ortaya çıkarılan Yenikapı batıklarından bazıları yükleriyle birlikte  ilk kez sergilenecek.  Bizans döneminin liman ticareti, gemicilik tarihi ve teknolojisinin anlatıldığı sergiye, orijinal eserlerin yanı sıra canlandırmalar, video projeksiyonlar eşlik edecek.

 

 • Artamonoff: Bizans İstanbul’u İmgeleri, 1930-1947

Tarih: 25 Haziran – 29 Eylül 2013

Yer: Koç Üniversitesi AnaMed

Üçüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilecek sergide, Rus kökenli amatör fotoğrafçı Artamonoff’un 1930’larda İstanbul’da çektiği  Bizans eserlerinin fotoğrafları arşivlerden çıkarılarak izleyiciyle buluşuyor.

Sergi, 1930’lu yıllarda İstanbul’da farklı milletlerden arkeoloji çevrelerinin içinde bulunduğu kültür ortamına ve İstanbul gibi hızla değişen bir metropolde kentsel dokunun dönüşümüne dikkat çekiyor.

 

 

Yayınlar

 • İkinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı:

The Byzantıne Court: Source of Power and Culture

2010 yılında gerçekleştirilen İkinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nda ele alınan, iktidar  ve kültür kaynağı olarak Bizans Sarayı temasıyla ilgili bilimsel makalelerin yer alacağı kitap sempozyumla aynı zamanda okuyucuyla buluşacak.

 

 • Saklı Limandan Hikayeler: Yenikapı’nın Batıkları, Sergi Kataloğu

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde açılacak Yenikapı sergisine eşlik edecek katalogda, Yenikapı kazılarında ortaya çıkarılan batıklar ve yükleriyle ilgili bulguların yanı sıra Theodosios Limanı’ndaki ticaret hayatıyla ilgili bilimsel makaleler yer alacak.

 

 • Artamonoff : Bizans İstanbul’u  İmgeleri, 1930- 1947, Sergi Kataloğu

Sergi kapsamında yayımlanacak katalogda, Dumbarton Oaks ile Freer and Sackler arşivlerinde yer alan Artomonoff’un İstanbul’daki Bizans eserleri  fotoğraflarından oluşan bir seçki, fotoğrafçının yaşamı ve çalışmaları ile dönemin fotoğrafçılık çalışmalarıyla ilgili makaleler yer alıyor.

 

 • Bizanslı Ustalar – Latin Patronlar, Kazı Çalışması Kitabı

Prof. Dr. Zeynep Mercangöz başkanlığında yürütülen, Kuşadası yakınındaki Kadıkalesi Kazıları ışığında Anaia ticari üretimi ve cam, seramik v.b buluntuların fotoğraf ve künyelerinin yanı sıra kazı ekibinde bulunan uzmanların yazdıkları bilimsel makaleler eşlik ediyor.

*Sempozyumla aynı dönemde Rahmi M. Koç Müzesi’nde “Ortaçağ Limanları” sergisi ziayerete açık olacaktır.