BOZKÖY-HANAYTEPE

Troas Bölgesi’nde Yeni Bir Tunç Çağı Merkezi Troas Bölgesi‘ni bilimsel anlamda ele alan ilk çalışmalar, 1850’li yıllarda Frank Calvert tarafından başlatılmış ve bu çalışmalara 1868 yılından sonra da Heinrich Schliemann tarafından devam edilmiştir. Schliemann, bölgede Troia ile karşılaştırılabilecek başka yerleşmelerin olup olmadığını anlamak için 1881 yılında Çanakkale’den başlayarak tüm Troas’ı kapsayan bir araştırma gezisi yapmıştır. Batıdan başlayıp, güneye doğru ilerleyen yolculuğu, İda Dağı üzerinden Çanakkale Boğazı’na kadar devam etmiştir. Schliemann’ın yanısıra başka bilimadamları da benzeri araştırma gezileri yapmış olsalar da, o gezilerin birinci amacı daha çok klasik dönem yerleşmeleri ve bu yerleşmelerle ilgili yazıt bulmak olmuştur. Troas Bölgesi‘nin daha yoğun bir şekilde araştırılması ise 1970’li yıllarda John M. Cook ve A. Akarca’nın çalışmalarıyla gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bu çalışmalar sayesinde Strabon ve diğer antik dönem yazarları tarafından isimleri anılan antik kentler büyük oranda lokalize edilmişlerdir. Yine aynı şekilde Gelibolu Yarımadası ile Biga Yarımadası prehistorik ve klasik dönem yerleşmeleri Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın 80‘li yıllarda gerçekleştirdiği yüzey araştırmaları sayesinde büyük oranda belirlenmiştir. Troia’nın yakın çevresindeki, yani Troia Tarihi Milli Parkı sınırları içerisindeki yerleşmeler ise Troia Projesi’nin 90‘lı yıllarda yaptığı yoğun yüzey araştırmalarıyla saptanmıştır.                                                           Doç. Dr. RÜSTEM ASLAN                                                         Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi                                                          Arkeoloji Bölümü                                                                                                               AKTÜEL ARKEOLOJİ DERGİSİ 15. SAYI