BURDUR’DA YER ALAN KIBYRATIS ANTİK KENTİNDE ROMA İMPARTORUNA AİT 2 BİN YILLIK YAZLIK SARAY KEŞFEDİLDİ

Arkeologlar, Burdur’da yer alan Kibyratis’te bir Roma imparatorunun yazlık konutunu keşfettiler. Avusturya Arkeoloji Enstitüsü araştırmacılarına göre bu konut, MS 161-180 yılları arasında hüküm sürmüş olan İmparator Marcus Aurelius ve ailesine aitti.

Roma dönemi büyük kırsal mülklerinin burada var olduğu bilinse de, Kibyratis bölgesinde çok az arkeolojik kazı çalışması yapılmıştı. Fakat kapsamlı yüzey araştırmaları, imparator ve ailesine ait geniş alanların ortaya çıktığı 2008 yılında başladı. Arkeolojik kalıntılar çok hasar görmüş olsa da tarihçiler, mozaikleri, kilden su boruları ve mermer duvar süslemelerini birleştirmeyi başardı.

 

Roma İmparatorluğu, Doğu illerinden şarap ve seramik eşyaları ihraç eden kârlı sözleşmelere sahipti. Kentte, bağcılıkta kullanılan mermer ağırlıklarının bulunması şarap yapımına dair kanıtları ortaya koydu.

 

Bulunan bir adak sunağı üzerinde, Roma soylularının en popüler eğlence dallarından biri olan av partisi hakkında bir şiir yazılmıştı. Yazıta göre bu adak Calpurnii ailesinden Marcus Calpurnius Longus tarafından adanmıştı. Ayrıca yazıtta Longus'un av seferi sırasında bir dağ keçisini öldürdüğü ve bunu tanrılara feda ederek topraklarını ve zenginliklerini koruduğu yazılıydı.

 

Diğer buluntular arasında eski bir Frig tanrıçası olan Kibele’ye ait kayaya oyulmuş bir kabartma yer almaktadır. İkinci bir kabartma ise, bir çobanın bir kurt tarafından saldırıya uğradığını gösterir. Arkeologlar çobanın, kendisini saldırıdan kurtardığı için tanrıça Kibele’ye övgüde bulunduğuna ve taş kabartmaları ona minnettarlıkla adadığına inanıyor.

 

Kentteki başka bir önemli keşif ise, 2011 yılında, Kuzey araştırma alanındaki bir kaya mezarının bulunmasıydı. Aslan kabartması ile süslenmiş olan bu mezar, Arkaik Çağ’a tarihlendirildi.

 

Bilinmeyen bir nedenle, Calpurnii ailesi Kibyratis’teki mülkünü kaybetti ve burası MS 2. yüzyılın sonlarına doğru kraliyet ailesinin eline geçti. Yeni sahiplerden biri, Marcus Aurelius'ın kızkardeşi olan Annia Cornifica Faustina'ydı.

 

http://www.ibtimes.co.uk