BUZ DEVRİ AVCILARI ORMANLARI YOK ETTİ

Tarih öncesi avcı-toplayıcılar tarafından başlatılan büyük ölçekli orman yangınları muhtemelen Avrupa’nın daha yoğun ormanlaşamamasının nedeni olabilir. Bu, Lozan Üniversitesinin iklim araştırmacısı Prof. Jed Kaplan ve Leiden Üniversitesinden arkeolog Prof. Jan Kolen´in de dâhil olduğu uluslararası bir ekibin buluşudur.

 

Kasti ya da İhmalkâr

 

Bu araştırma, avcıların, arazinin biçimlenmesindeki rolü üzerine yeni bilgiler üretmiştir. Yaklaşık 20 bin yıl önce, son buzul çağının en soğuk evresinde, avcı-toplayıcılar otlak ve park gibi ormanlar yaratma çabasında kasten ormanları yakmış olabilirler. Muhtemelen bunu vahşi hayvanları çekmek, sebze besinleri ve hammaddeleri toplamayı, ayrıca taşımayı kolaylaştırmak için yapmışlardır. Başka bir olasılık ise, büyük ölçekli orman ve bozkır yangılarının, bu yarı açık arazilerde avcıların ateşi ihmalkâr kullanması sonucunda gerçekleşmiş olabileceğidir.

 

 

İnsanın Arazi Üzerine Büyük Çapta Etkisi

 

Araştırmacılar buz devri analizlerini, alüvyon birikintileri ve bilgisayar simülasyonları ile arkeolojik verilerin yeni yorumlarını birleştirdi. Bu analizler, İspanya’dan Rusya’ya kadar Avrupa’daki avcıların, araziyi değiştirme kabiliyetine sahip olduklarını gösterir. İnsanın arazi ve bitki örtüsü üzerindeki ilk büyük çaptaki etkisi Sanayi Devrimi’nden 20 bin yıl daha önce gerçekleşmiş olmalıdır. Buz devri genellikle mamutlar, bizon ve dev ayılar tarafından yönetilen aşırı soğuk ve karlı bir dönem olarak sunuldu. Ancak araştırmacılar, insanların da arazi üzerinde önemli bir etki yeteneğine sahip olduklarını gösteriyor.

 

 

Kül Tabakları

 

Bu insan etkisinin kanıtını araştırmak bu dönemde neden çelişkili yeniden yapılandırmaların var olduğunu açıklıyor. Göllerden ve bataklıktan polen ve bitki kalıntılarına dayanan bitki örtüsünün yeniden yapılandırılması, Avrupa'nın açık step bitki örtüsüne sahip olduğu izlenimini uyandırır. Fakat muhtemel sekiz iklim senaryosuna dayanan bilgisayar simülasyonları gösterdi ki, Avrupa’nın geniş alanlarındaki araziler doğal koşullar altında çok daha yoğun ormanlara sahip olurdu. Araştırmacılar, insanların bu farkın sorumlusu olması gerektiği sonucuna vardılar.

 

Bu dönemde avlanma yerlerinde kullanılan ateş izlerinde ve topraktaki kül tabakalarında daha fazla kanıt bulunmuştur.

 

 

Önceki Leiden Araştırması Zaten İnsan Müdahalesini Önerdi

 

Ekip Lozan'dan iklim araştırmacıları ve ekolojistlerden Jed Kaplan, Mirjam Pfeiffer ve Basil Davis'den oluşuyordu. Araştırmada Leiden Üniversitesi'nden Arkeolog Jan Kolen ve Alexander Verpoorte de çalıştı. Leiden'ın İnsan Kökenleri araştırma grubunun Current Antropology'de yayınlanan daha önceki bir yayını, Taş Devri'nden avcı toplayıcıların ateşi kullanarak doğal çevreyi büyük ölçüde değiştirmiş olabileceğini zaten önermişti. PLOS ONE'deki yeni yayın bu hipotezi doğrular ve bu, bütün Avrupa genelinde, arazi üzerinde büyük çapta insan etkisinin en eski örneklerinden biri olabilir.

 

http://phys.org/news/2016-12-ice-age-hunters-forests-europe.html