BUZUL ÇAĞI AVRUPA’SININ GENETİK GEÇMİŞİ

Avrupa’da yaklaşık 19 bin yıl önce, Buzul Çağın sonlanmasıyla ilişkili iki büyük nüfus değişimi gerçekleştiğini gösteren yeni bir çalışma yapıldı.

Daha önceki arkeolojik çalışmların sonucu, modern insan türünün 45 bin yıl önce Avrupa’ya gelip, neanderthal türünün sonlanmasına sebep olduğunu gösterir. Buzul Çağı 25 ile 19 bin yıl öncesinde doruk noktasına çıkıp, 12 bin yıl önce sonlandı. Bu süreçte İskandinavya ve Fransa’nın kuzeyine kadar Kuzey Avrupa buzullar ile kaplıydı. 19 bin yıl önce bu buzullar erimeye başlayınca tarihöncesi insanlar Kuzey Avrupa’ya geri döndüler. Bu dönüş iki dalga şeklinde gerçekleşti. Bu dalgalardan ilki, Güneybatı Avrupa ve İspanya’dan gelen insanlar tarafından buzullar çekilirken Avrupa’nın yeniden iskânı şeklinde gerçekleşti. İkinci dalgada ise, 14 bin yıl önce güneydoğudan (Türkiye, Yunanistan) gelen nüfus grupları, öncekileri yerinden ederek Avrupa’ya yayıldı.

 

Yeni yapılan çalışma öncesinde, 45 ile 7 bin yıl öncesine dayanan sadece 4 Avrupalı insan örneği bulunduğu için, bu dönem gerçekleşen insan hareketlerini anlamak olanaksızdı. Sonuçları 2 Mayıs 2016 tarihinde Nature dergisinde yayımlanan çalışmayla ise, çeşitli zaman dilimlerinde geniş çapta gerçekleşen nüfus değişimleri ve göçler 51 DNA örneği üzerinden incelendi.

 

Genetik veriler, 37 bin yıl önce tüm Avrupa’nın tek bir kurucu nüfustan türediğini gösterdi. Bu nüfusun Avrupa’nın farklı bölgelerinde dallandığı anlaşıldı. Bu dallardan bir de Belçika’dandı. Bu dal 33 bin yıl önce bölgeden ayrılmış; fakat 19 bin yıl önce bağlantılı bir nüfus Avrupa’da tekrar yayılmıştı.  Bu yayılmanın ise güneybatıdan gerçekleştiği düşünülür. 

 

heritagedaily.com