BUZUL ÇAĞINDAN SONRA AVRUPA NÜFUSU DEĞİŞTİ

DNA kalıntıları, Buzul Çağının sonunda Avrupa nüfusunda gerçekleşen büyük bir değişimi ortaya çıkardı.

Avrupa'nın tarih öncesi döneminin yaklaşık 30 bin yıllık bir kısmını kapsayan Geç Buzul Çağında, Avrupa’da yaşayan nüfusun kemik ve dişlerinden alından DNA kalıntıları, bazı ilginç veriler sunuyor. En dikkat çeken sonuç, 14 bin 500 yıl önce gerçekleşen ciddi bir iklim değişikliği sırasında, Avrupa nüfusunda büyük bir değişimin varlığına işaret ediyor. Araştırmacılar, 35 bin ile 7 binyıl önce İtalya, Almanya, Belçika, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Romanya’da yaşamış olan 35 avcı-toplayıcı bireyin mitokondriyal genomunu yeniden yapılandırarak bu sonuçlara ulaştı.

 

Araştırmanın lideri Johannes Krause, bu dönemden genetik verinin yok denecek kadar az olmasından ötürü Avrupa’nın ilk modern insanlarının nüfus yapısı ve dinamikleri hakkında çok az şey bilindiğini belirtti. 

 

Araştırma, günümüz Fransa ve Belçika’sında yaşamış 3 bireyin mitokondriyal DNA’sının günümüz Avrupalılarında görülmeyip Asya, Avustralasya ve Amerikan yerli nüfuslarında sıkça rastlanan M haplo grubuna ait olduklarını gösteriyor.

 

M haplo grubunun Avrupa’da olmayıp dünyanın geri kalanında olması, Afrikalı olmayan insanların Avrasya ve Avustralasya’ya ara ara yayıldıkları konusunda tartışmalara yol açmıştı. Bu yeni keşif, yaklaşık 50 binyıl önce Afrikalı olmayan tüm halkların sürekli tek bir nüfustan yayılmış olduğunu gösteriyor. Sonraki bir aşamada ise, M haplo grubu Avrupa’dan yok olmuştur.

 

25 binyıl önce Son Buzul Maksimumu başladığında avcı-toplayıcı nüfusları güneye sığındılar ve oluşan genetik darboğaz sonucu bu genetik materyal kayboldu. Araştırmacıların oluşturdukları model, bu iklim değişimi sırasında Son Buzul Maksimumu’ndan sağ çıkan avcı-toplayıcıların soyundan gelenlerin, çoğunlukla başka bir kaynaktan gelen nüfus tarafından değiştirildiğini gösteriyor.

 

Araştırmanın bir sonraki aşamasında, daha bütün bir karşılaştırma sağlayabilmek amacıyla bu bireylerin tüm genetik materyalinin yanı sıra, farklı zaman ve mekanlardan elde edilecek örnekler incelenecek.

 

 

eurekalert.org