ÇATALHÖYÜK 2017 YILI KAZI SEZONUNDA ORTAYA ÇIKAN 5 DİKKAT ÇEKİCİ BULUNTU

2012 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne alınan Konya ilinin, Çumra ilçesinde yer alan Çatalhöyük, insanların yerleşik hayata geçişi ile sosyal ve ekonomik değişimlerin takip edilebileceği önemli Neolitik Dönem yerleşmelerinden biridir. 

 

Çatalhöyük’te 2017 yılında yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan 5 dikkat çekici buluntuyu, Çatalhöyük 2017 yılı kazı raporlarından sizler için derledik.

 

1. Obsidyen ok uçları: Bina 131, B.5 ile B.77 arasında yer alan yaklaşık 10.9x5m boyutlarında doğu batı yönünde uzanan dikdörtgen bir binadır. A.504 olarak adlandırılan bir yan oda ve bir ana mekandan oluşur. Bu binada ince uzun bir şekilde kuzeye uzanan küçük bir alan daha yer almaktadır. Çatalhöyük bina 131 içerisinden büyük mızrak ucu yapımı için hazırlanmış ancak tamamlanamamış 21 adet obsidyenden bıçak bulundu.

2. Sıvalı bukraniyum: Bina 139 içerisinde 2017 yılında sürdürülen kazılar sırasında bina zemini üzerinde sıvalı bukraniyumlar bulundu.

 

3. Taş figürin: Çatalhöyük TPC alanı olarak adlandırılan alanda şimdiye kadar bu alanda bulunmuş olan dördüncü taş figürin 2017 yılı kazı çalışmalarında ortaya çıktı. Ekip bu yıl TPC alanının geç dönem evrelinde kazı çalışmaları gerçekleştirdi. Ekip bu alanda çok sayıda bina kazılmış ve bir tanesinden oldukça önemli bir figürin bulunmuştur. Bu figürin bu bina içerisinde çıkan 4. figürin olmuştur. Kadın betimlemelerinin alanın bütün kullanım süreçlerinde değil de daha çok geç kullanım dönemlerinde yaygın bir şekilde kullanıldığını göstermiştir.

 

4. Obsidyen ayna: Çatalhöyük’te oldukça geniş bir alana sahip bina 131 büyük ölçüde yanmış haldedir. 2017 yılında kazı çalışmaları bina 131 üzerinde de yoğunlaştırıldı. Bu yapı içerisinden çıkan mezarlardan birinde beyaz sıvalı, obsidyen bir ayna bulundu. Ayna gibi buluntular, Çatalhöyük’te çok nadir bulunuyor. Bina 131’in doğrudan üzerinde bulunan yapı içerisinde de benzer şekilde mezarlarda obsidyen ayna bulunmuştur.  Bu yapılara ait mezarlarda bulunan aynalar hayranlık uyandırıyor. Ekip bu geleneğin devam etmesini “Bu anıların yaşatılmasına net bir örnek olarak gösterilebilir.” olarak değerlendiriyor.

5. Boncuk kolye: Bina 132 içerisinde genç bir erkek bireye ait mezardan kemik ve taştan yapılmış kolye tespit edildi.

 

Çatalhöyük, çatıdan girilen dörtgen, kerpiç yapıları, duvar resimleri ve kabartmaları, figürinleri, yontma taş aletleri gibi birçok farklı buluntunun zengin örneklerini barındırıyor. Çatalhöyük’te büyük bir emekle devam eden heyecan verici çalışmaları merakla bekliyoruz.

 

Kaynak: http://www.catalhoyuk.com