ÇATALHÖYÜK TOPLANTISI

İngiliz Ticaret Odası, İngiltere Ticaret ve Yatırım Ajansı, Ankara’daki İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (British Institute at Ankara) stratejik ortaklığı ile İngiliz Konsolosluğu’nda “Kültürel Miras” konulu özel bir toplantı düzenledi.

İNGİLİZ TİCARET ODASI VE İNGİLİZ ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ’NDEN İŞ DÜNYASINA  “KÜLTÜREL MİRAS” TOPLANTISI

İngiliz Ticaret Odası, İngiltere Ticaret ve Yatırım Ajansı, Ankara’daki İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (British Institute at Ankara) stratejik ortaklığı ile İngiliz Konsolosluğu’nda “Kültürel Miras” konulu özel bir toplantı düzenledi. Kültürel Mirası koruma ve değerini daha iyi anlamada farkındalığı arttıracak bu özel etkinlikte işadamları bir araya geldi.

Toplantıda Enstitü’nün Genel Başkanı ve eski İngiliz Büyükelçisi David Logan, faaliyetlerini iş dünyasında daha geniş kitlelere duyurarak, onları kültürel mirasa destek vermeye davet etti. Arkeolojik çalışmalara verilen desteğin, şirketlere sosyal sorumluluk anlamında katma değer sağlayacağına inandığını ifade etti.

İngiliz Ticaret Odası Genel Başkanı Chris Gaunt, toplantıda yaptığı konuşmada “Bir ülkenin toplumsal yapısını, kültürel ve geleneksel değerlerini iyi tanıyabilmek, işadamlarının, ticari başarılarını besleyici bir kaynaktır. Özellikle İngiliz şirketleri zengin Türk tarihini ve kültürel mirasını yakından tanırlarsa, burada çok daha verimli ve başarılı iş ilişkileri geliştirebilirler. Bu ülkenin zengin kültürel mirasın değerinin farkında olmak ve onu korumak, bu anlamda büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün çalışmalarının iş dünyasında da daha geniş kitlelere duyurulmasına destek olmaya gayret ediyoruz.” dedi.

Enstitü’nün en önemli çalışmalarından biri olan Konya Ovasındaki Çatalhöyük Antik Kenti üzerine bilgi aktarıldı. Ünlü arkeoloji Profesörü James Mellaart tarafından  keşfedilerek dünya kültür mirasına kazandırılan Çatalhöyük Antik Kenti ile ilgili olarak, profesörün oğlu ve İngiliz Ticaret Odası Derneği Genel Başkan Yardımcısı Alan Mellaart, görüşlerini aktardı.

Toplantıda Rahmi M. Koç Müzesi Baş Küratörü Yeşim Anadol Zengin, Rahmi M. Koç Müzesi ve koleksiyonlarının İngiliz Endüstriyel Mirası ile bağlarının vurgulandığı bir sunum yaptı. Toplantıda ayrıca Müzenin eski Genel Müdürü Anthony J. Phillipson müze koleksiyonundan bazı İngiliz menşeli objeleri tanıttı.

Şeli Sanat Projesi sanatçısı Erhan Cihangiroğlu , Antik Neolitik dönem uygarlığı Çatalhöyük’ü konu alan “Bak, Dinle, İzle” isimli performansını canlı olarak sergiledi. Performansta, izleyiciler dünya kültür mirasına kazandırılan Çatalhöyük Antik Kentini  yeniden keşif yolculuğuna çıkarıldı.