ÇATTEPE HÖYÜK

Çattepe Höyük, Siirt ili sınırları içerisinde bulunan Dicle ve Botan nehirlerinin birleştiği alanda, her iki nehre hâkim bir noktada bulunan bir höyüktür. Höyüğün üzerine Geç Roma Döneminde büyük bir kale inşa edilmiştir.

Kazılar sonucu elde edilen verilere göre yerleşim yeri MÖ 4. binyıldan başlayarak Orta Çağa kadar yerleşilmiştir. Kalenin içinde kuzey tarafta bulunan höyük, kalenin sur duvarları ve mekanların yapımı nedeniyle büyük oranda tahribata uğramıştır. Yerleşim Geç Roma Dönemi surları ile çevrelenmiştir. Geç Roma Dönemi yapıları kalenin kuzeyinde bulunan geniş bir alana da yayılmaktadır. Farklı dönemlerde tadilat geçirerek kullanılmış olan kale duvarlarının korunan yüksekliği bazı alanlarda 10-15 metreye kadar ulaşmaktadır. Özellikle Dicle Nehri’ne bakan batı taraftaki kule ve duvarlar sağlam durumdadır. 1989 yılında Çattepe´de bulunmuş ve halen Diyarbakır Müzesinde korunan bir sunak, Geç Roma Dönemine aittir. Antonius Domittianus adlı, Roma ordusunun yardımcı birliklerinden emekli olmuş bir askerin Zeus Olympius için yaptırdığı eserin üzerinde Yunanca-Aramice çift dilli bir yazıt bulunmaktadır. Kazılarda ortaya çıkartılan sikkeler ise Lucius Verus (MS 161 – 166) ile II. Constantius (MS 337-361) dönemleri arasında olmasına rağmen ortaya çıkartılan sikkelerin büyük çoğunluğunun II. Constantius dönemine tarihlendiğini söyleyebiliriz.

 

Yazı: Haluk SAĞLAMTİMUR – İnan AYDOĞAN

Yazının tamamına Aktüel Arkeoloji Dergisi 60. sayısından ulaşabilir, okuyabilirsiniz.