ÇİNİLİ KÖŞK

  17 Eylül – 13 Kasım

 

Johan Tahon

“ARCHE”

 

 

“Johan Tahon için sanat eseri yapmak,insan ve onun arzularının son derece kişisel keşfini kaydetmek veinsan varlığının değiştirilemez yalnızlığını tasvir etmektir. ‘(Var) olmak’arayışıTahon’un eserleri için anlamlı bir açıklamadır. Sanatçıdışavurumcu olmadan, duygusal birleşenin ifadeleriyle dolu heykellerinde,ruhaniyetin basit bir keşfiniararkeninsanın evrenle karşılaştırıldığındaki anlamsızlığına ya da tanrısal olana göre ne kadar mükemmeliyetten uzak olduğuna değinir.”

 

 

Sanatçı Johan Tahon’un bitmeyen arayışı tesadüflerle yolunun kesiştiği iznik’te devam etti. İnsanın iç çatışmasını, bu kez İznik etkisiyle yaptığı seramiklerle ortaya koydu. İznik’te çalıştığı süre içerisinde eski Osmanlı kuvars seramik yöntemini tanıma ve kullanma fırsatı buldu. Bu etki ile zamanla alçıdan yaptığı büyük işlerin yerini ufak seramik baş heykelleri almaya başladı. Bu seramik başlar tek veya ikiz olarak ortaya çıktı. Var olmanın sancısını, sessizlik ile anlatan seramik kafaların bazılarını beyaz sır damlalarla kapladı.

 

 

İstanbul Arkeoloji Müzesiile Özil Koleksiyonu’nun, “Çinili Köşk”te ortaklaşa gerçekleştireceği sergi, sanatçı Johan Tahon’un İznik yöntemi kullanarak, çağdaş anlayışla yapmış olduğu Seramik baş heykellerinden oluşuyor. Böylelikle iki farklı kültür, birbirinden çok uzak iki tarih birbiriyle buluşuyor, çağlar, uygarlıklar, dönemler arasında yeni, canlı ve üretken bir diyalog başlıyor.