ÇOCUK İSTİSMARI ÜZERİNDE YAPILAN ADLİ TIP ARAŞTIRMASI GEÇMİŞ KÜLTÜRLERE IŞIK TUTABİLİR

Kuzey Karolina Devlet Üniversitesi adli tıp uzmanları tarafından, daha erken kültürlerin ve toplumların davranışlarının aydınlatılabilmesine yardımcı olacak bir kılavuz yayımladı.

Biyolojik antropologlar, eski kültürlerden kalmış olan iskelet kalıntılarına bakarak geçmişte insanların nasıl yaşadıkları konusunda bilgi edinir. Adli tıp antropologları ise, kanun adamlarıyla çalışarak iskelet üzerindeki kanıtları deşifre eder ve olayı çözer. Kuzey Karolina Devlet Üniversitesi'nden adli tıp uzmanları (adli tıp antropologları), çocuk istismarı kurbanları üzerine yapılan günümüz adli tıp analizleri hakkında, daha erken dönem toplumlarda çocukların nasıl bir muamele gördüğü konusunu da aydınlatabilecek bir kılavuz yayımladı.

Kuzey Karolina Devlet Üniversitesi'nden Antropoloji profesörü Ann Ross, üzülerek, çocukların nasıl muamele gördüğünü ve öldürüldüğünü saptamak için, onların iskelet kalıntıları üzerinde yapılan çalışmalar sonucu çok fazla deneyim kazandıklarını belirtti. Prof. Ross, çocuk iş gücüne, istismarına ve cinayetine dair tarihi ve tarih öncesi toplumların davranışlarının anlaşılabilmesi için, modern toplumlardan öğrendiklerimizi kullanabileceğimizi de ekledi.

Çocuk iskeletlerinin yetişkinlerinkinden farkı, yalnızca daha küçük olmalarından meydana gelmez. Araştırmacılar, çocuğun biyomekaniğinin ve iskeletinindeki iyileşmenin yaşa bağlı olarak nasıl gerçekleştiğini açıklıyor.

Araştırmacılar (adli tıp antropologları), biyolojik antropologların çocuklardaki kasti ve kazara yaralanmaları birbirinden nasıl ayırt edebilecekleri konusuna özellikle yer veriyor. Buna örnek olarak, Ross: "Farklı iyileşme aşamalarındaki kaburga kırıkları gibi bazı çeşitli yaralanmalar, belirgin olarak istismarı işaret ediyor." dedi.

Araştırmacılar sundukları makalede, iskelet kalıntılarının ne kadar zor yorumlandığını göstermek için bir günümüz vakasını örnek veriyor. İlk olarak, fiziksel bir istismar gibi görülen bu vakanın, aslında iskorbüt (C vitamini eksikliği nedeniyle ortaya çıkan bir hastalık) ve kemik hastalığından kaynaklanan bazı iskelet anomalileri gösteren bir çocuk ihmali vakası olduğu ortaya çıktı.

Bu tür ihmal ya da dikkatsizliklerin hâlâ istismar olduğunu söyleyen Ross, yaralanmalardaki farklılıkların ayırt edebilmesinin, hem suç bağlamında ne olduğunun anlaşılması hem de önceki kültür ve toplumların davranışları hakkında daha fazla bilgiye sahip olunması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Ross son olarak: "Amacımız, en iyi bilimsel verilerden yola çıkarak iskelet kalıntılarını yorumlayabilmesi için biyolojik antropologlara suç metotları konusunda yardım etmek." dedi.

news.ncsu.edu