DEMİR ÇAĞI SAVAŞÇISI OMURGASINA SAPLANMIŞ OK UCU İLE YAŞAMINA DEVAM ETMİŞ!

Orta Kazakistan´da yapılan arkeolojik kazılarda MÖ 8. – 6. yüzyıllar arasında yaşamış bir bireye ait omurga kemiğine saplanmış ok ucu bulundu.

Kazakistan Arkeoloji Enstitüsü tarafından Orta Kazakistan’da yürütülen arkeolojik kazılar 20 yılı aşkın süredir devam ediyor. Kazı çalışmalarında Sakalar olarak da adlandırılan ve MÖ 8. – MS 2. yüzyıllar arasında orta Avrasya bozkırlarında yaşamış bir göçebe halk oldukları bilinen İskitlere ait önemli bulgulara ulaşıldı.

 

Ekibin 2009 yılı kazı sezonunda, ünlü bir Saka mezarlığında yaptığı çalışmalarda 200 adet takı parçası ve 30.000’den fazla küçük buluntu ortaya çıkarılmıştı. Bu sırada yerel halk, kazı ekibini yakınlarda bakımsız ve harap durumda bir kurgan olduğu konusunda bilgilendirmişti.

 

Araştırma ekibi kurganı incelemeye gittiğinde, 1960’lı ve 1970’li yıllarda yapılan kaçak kazılara ait izlere rastladı. 2 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 22,5 metre çapına sahip kurgan, kaçak kazılara rağmen hala görkemli bir şekilde duruyordu. Kurgan üzerinde çalışmalar 2010 ve 2011 sezonlarında devam etti.

 

Elit Savaşçı

 

Kurganın erken Saka dönemine ait bir göçebe aristokrata ait olduğunu öne süren araştırma ekibi, mezar içerisinde dağılmış durumda bulunan kemik parçalarını inceledi. Kaburga ve bacak kemikleri ile omurga kemiği üzerinde yapılan radyokarbon tarihleme çalışmaları, mezarın MÖ 8. – 6. yüzyıllar arasında yaşamış bir bireye ait olduğunu gösterdi.

 

Omurga kemiği üzerinde yapılan detaylı analizler, bir omur içerisine yerleşmiş durumda bulunan tunçtan yapılmış bir ok ucunun varlığını gösterdi. Analizler sonucunda ok ucunun bakır, kalay ve az miktarda kurşun ile demir alaşımı bir maddeden oluştuğu tespit edildi. Ucun saplandığı omurga kemiği üzerinde yapılan bilgisayarlı tomografi analizi sonucunda, ucun 5,6 santimetre uzunluğunda olduğu anlaşıldı.

 

Yaklaşık 174 santimetre boyunda ve 25-45 yaşları arasında bir erkek bireye ait olduğu saptanan gömünün, döneme ait diğer mezarlardaki bireylerin ortalama boyunun 165 santimetre olduğu göz önünde bulundurulduğunda, uzun boylu bir kişiye ait olduğu anlaşılıyor. Omurga içerisinde bulunan ok ucunun yanı sıra kemikler üzerinde rastlanan diğer yara ve iyileşme izleri de bunun büyük olasılıkla bir savaşçıya ait olduğuna işaret ediyor.

 

Savaşçı Hemen Ölmemiş

 

Kurganda bulunan gömünün bir diğer ilginç yanı ise, omurgaya saplanan ok ucu etrafında iyileşme izleri görülüyor olması. Araştırmada ayrıca, iyileşme izleri gösteren kaburga kemiklerine de rastlandı ancak bu yaraların ok ucu ile aynı zamanda meydana gelip gelmediği henüz bilinmiyor. Kemiklerdeki iyileşme izleri, bireyin aldığı yaralardan sonra hemen ölmediğini gösterse de, tam olarak ne kadar süre yaşadığı belirsizliğini koruyor. Kemiklerin kimyasal bileşimini de inceleyen araştırma ekibi ayrıca, bireyin aynı dönemde yaşamış bireylere oranla daha fazla darı yemiş olduğunu tespit etti.

 

http://www.livescience.com/51360-iron-age-warrior-survived-arrowhead.html