DIODOTOS TRYPHON

Doğu Akdeniz’in acımasız korsanı

Doğu Akdeniz’de korsanlar ile haydutların ilk kez örgütlenmesi ve bunu bir geçim kaynağı haline getirmeleri, Seleukos krallarının iktidar boşluğundan yararlanarak, M.Ö. 140 yılında bu krallığa isyan eden Diodotos Tryphon’la birlikte gerçekleşmiştir.Dik bir kaya üzerine kurulmuş olan bugünkü Alanya Kalesi’nin olduğu yerdeki Korakesion’u ele geçiren Diodotos, Kilikyalı korsanları örgütlemiş ve son derece korunaklı bu harekât üssünden, bütün Doğu Akdeniz sahillerini yağmalamaya başlamıştır.Böylece korsanlar tarihte ilk kez politik bir güç haline gelmiştir.

Asıl amacı Seleukos Krallığı’nın tahtını ele geçirmek olan Diodotos, bu amacına ulaşmak için Kilikyalıları korsanlığa yüreklendiriyor; hem Kilikyalı korsanları hem de sahip olduğu küçük donanmasını, Doğu Akdeniz’in yönetimini ele geçirebilmek için kullanıyordu. Seleukos Krallığı’nı kendi yönetimi altında birleştirmek isteyen Diodotos, MÖ 140–138 yılları arasında hâkim olduğu Pamfilya ve Kilikya’dan, bunu gerçekleştirebilmek için, aynı zamanda kendine karşı olan Suriye’nin zengin sahil kentlerine de akınlar düzenliyordu. Ünlü coğrafyacı Strabon’dan öğrendiğimize göre, Diodotos yaptığı bu savaşlardan birini kazanmıştır.