DİŞÇİLİĞE DAİR 14.000 YILLIK KANIT

14.000 yıllık bir iskeletin azı dişinde cerrahi elle müdahaleye rastlandı!

Bolonya Üniversitesinden paleontolog Stefano Benazzi’nin yaptığı bir araştırmada 14.000 yıllık bir iskeletin azı dişinde bulunan büyük bir kovukta mikroskobik izlere rastlandı. Mikroskobik izlerin ufak ve sivri aletlerle dişin ön yüzeyini değişik yönlere keserek yapılmış olabileceği düşünülüyor.

Araştırma sonucunda, 14.000 yıllık azı dişinin iltihaplandığı ve belirli bir kısmının çakmaktaşından yapılmış bir alet ile temizlendiği anlaşıldı. Buluntunun, bu tür bir patolojik duruma yapılan cerrahi elle müdahalenin en eski arkeolojik kanıtını oluşturduğunu aktaran Benazzi, bu keşfin, 9.000-7.000 yıl öncesine yani Mezolitik ve Neolitik dönemlere tarihlenen trepanasyon ve dişlerde açılan delikler gibi ilk cerrahi faaliyetlerin öncesine tarihlendiğine dikkati çekti.

Diş müdahalesi yapılan hastanın Kuzey İtalya’da yaşamış, yaklaşık 25 yaşında bir erkek olduğu belirlendi. İyi korunmuş olan iskelet 1988 yılında, Belluno yakınlarındaki Veneto Dolomites dağlarında bulunan Ripari Villabruna isimli bir kaya sığınağında bulunmuş ve 13.820-14.160 yılları arasına tarihlendirilmişti. Yapılmış olan cerrahi müdahalenin izlerinin bu zamana kadar gözden kaçmış olduğunu aktaran Benazzi, çukuru çürük tarafından oluşmuş basit bir lezyon olarak düşündüklerini belirtti.

Benazzi ve çalışma arkadaşları tarafından yapılan araştırmalar, diş üzerinde yapılan müdahalelerin Üst Paleolitik Çağa kadar uzandığını gösterdi. Bu çağda insanların kemik ve tahtadan yapılan kürdanlarla dişlerinin üzerindeki yemek parçacıklarını temizledikleri zaten biliniyordu. Ancak şimdiye kadar kürdanları diş çürükleriyle ilişkilendirecek bir kanıt bulunmamıştı.

Şimdiye dek bilinen ilk balmumundan yapılmış diş dolgusuna, Slovenya’da bulunan 6500 yıllık bir insan dişinde rastlanmıştı. İlk diş delme işlemine ise Pakistan’da bulunan bir Neolitik mezarlığında keşfedilen 9000 yıllık bir insan iskeletinde rastlanmıştı.

Hastalıklı dokunun küçük ve keskin aletlerle dikkatlice dişten alındığını yani bu devirde yaşamış insanların çürük dişin getirdiği zararlı etkilerinin farkında olduklarını söyleyen Benazzi, hastanın operasyondan sonra uzun bir süre yaşadığını vurguladı.

Ayrıca, Ferrera Üniversitesinden Marco Peresani sonucun diş operasyonlarının gelişiminde önemli bir yeri olduğunu ve dönemin insanının operasyonu gerçekleştirmek için yeteri teknolojiye, becerikliliğe ve yaratıcılığa sahip olduğunu belirtti.

 

Kaynak: http://news.discovery.com/history/oldest-dentistry-found-in-14000-year-old-tooth-1507156.htm