DÜNYANIN EN ESKİ ALFABESİ İBRANİCE Mİ?

Tartışmalı bir iddia, Antik İsraillilerin Mısır hiyerogliflerini harflere çevirdiğini iddia ediyor. Mektup Taşı olarak adlandırılan ve Mısır’dan gelen taş levhalara ait yazıtlar, yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine ait örnekler olup dünyanın en eski alfabesini içermektedir. Bir araştırmacı geçtiğimiz aylarda bunların İbranicenin erken dönem formu olduğunu savundu. Bu yazıtların yeni çevirileri Musa da dâhil olmak üzere İncil’deki rakamlara gönderme yapıyor.

Dünyanın en eski alfabesi, birkaç Mısır taş yazıtına yazılmış olup İbranice’nin erken bir formuydu. Kanada'daki Waterloo'daki Wilfrid Laurier Üniversitesi'nden arkeolog ve epigraf Douglas Petrovich'e göre Mısır'da yaşayan İsrailliler, medeniyetin hiyerogliflerini, 3 bin 800 yıl önce, Eski Ahit'in Mısır'da yaşayan Yahudileri anlattığı bir dönemde İbraniceye çevirdiler. Petrovich 17 Kasım 2016’da Amerikan Doğu Araştırmaları Okullarının yıllık toplantısında diğer Mısırlı Yahudilerle yazılı olarak iletişim kurmak için İbranice konuşan Yahudilerin, firavunların karmaşık hiyeroglif yazım sistemini 22 alfabetik mektupla basitleştirdiğini de ekledi. Petrovich’e göre Antik Mısır metinleri ile korunan alfabeler arasında bir bağlatın vardı.

 

Bu, İncil araştırmacıları ve antik medeniyetler açısından oldukça tartışmalı bir konudur. Araştırmacıların çoğu, Eski Ahit'te anlatılanlara rağmen, İsraillilerin Petrovich'in önerdiği kadar erken dönemlerde Mısır'da yaşamadığını savunuyor. Ayrıca İsraillilerin Mısır'da kaldıkları dönem için İncil’de geçen tarihlere güvenilemeyeceğini belirtiyorlar.

 

Araştırmacılar, 150 yıldan fazla bir süredir, en eski alfabetik senaryonun antik Semitik dillerden herhangi birine dayandığını varsaymışlardı. Fakat bu diller hakkında özellikle bir dili belirtmek için yeterli bilgi yok.

 

George Washington Üniversitesi'nden Semitik dil uzmanı Christopher Rollston yaptığı açıklamada, Petrovich'in antik yazıtlardaki İbranice tanımlaması için kanıtların yeterli olmadığını ve pek çok Semitik dilin erken alfabetik sistem tarafından temsil edildiğini söylemenin hiçbir yolu olmadığını belirtti.

 

Dünyanın değişik bölgelerindeki yazıların kökenleri konusu, uzun zamandır bilimsel tartışmalara neden olmuştur. Bir Alman araştırmacı, 1920’lerde antik Mısır yazısını İbranice olarak tanımladı. Fakat alfabedeki birçok harfi tespit edemedi ve bu durum araştırmacılar tarafından reddedilen inanılmaz çevirilere yol açtı.

 

Petrovich, büyük kırılmayı Ocak 2012'de yaşadığını söyledi. Kahire’deki Mısır Müzesinde araştırma yaparken, MÖ 1874'e ait bir metinde "İbraniler" kelimesini gördü ki bu bilinen en eski alfabetik harfi içeriyordu. Eski Ahit’e göre, İsrailliler MÖ 1876'dan 1442’ye dek Mısır'da 434 yıl geçirmişlerdir.

 

Petrovich daha sonra, bu yazıyı İbranice olarak saptayabilmek için eski alfabedeki bazı harflerin önceki tanımlamalarını kendi tanımlamalarıyla birleştirdi. Bu yeni alfabe ile donatılmış, Mısır sitelerinden ele geçirilen 18 İbranice yazıtı tercüme etti.

 

İncil’e ait pek çok figür bu yazıtların tercümelerinde ortaya çıktı; bunlardan birisi de Yusuf’tu. Yusuf; üvey kardeşleri tarafından köle olarak satılmış, sonraları Mısır’da güçlü bir siyasi figür olmuştu,  Yusuf’un eşi Asenath ve oğlu Manaseh, Mısır'ın Sina Yarımadası'na yıllık geziler düzenleyen bir turkuaz madeni işletmesinde önde gelen bir figür halini almışlardı. Petrovich, İsraillileri Mısır'dan çıkaran Musa'dan da bahsedildiğini söyledi.

 

MÖ 1834 yılına tarihlenen bir yazıt, "Şarap, fırıncıdan, gün ışığından veya bir asilden daha kıymetlidir" şeklinde tercüme edilmişti. Petrovich bu açıklamanın, muhtemelen o dönemde ya da öncesinde içeceğin bol olduğunu fakat yiyeceklerin kıt olduğunu anlatmak istediğinden şüphelendi. Yusuf ve ailesi de dâhil olmak üzere İsrailliler, muhtemelen Mısır'da yiyecek depolamak için silolar inşa edildiğinde yani açlık döneminde Mısır'a taşındılar.

 

Petrovich'in antik yazılarla ilgili analizlerini ayrıntılarıyla anlatan bir kitap önümüzdeki birkaç ay içinde yayınlanacak. Petrovich, kitabın kesinlikle İbranice'nin erken bir sürümünün Mısır yazıtlarını anlamlı kılacağını gösterdiğini belirtti.

 

https://www.sciencenews.org